www.ymparisto.fi
 
 
Pohjaveden pinnankorkeus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Päivitetty 21.09.2023 17:02

Pohjavedenkorkeudet Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella

 
© Suomen ympäristökeskus