www.ymparisto.fi
 
Pohjaveden pinnankorkeus  |  Ajankohtainen vesitilanne  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 
 
VERSIOT
 
På svenska
In English
 
 
 

Pohjaveden pinnankorkeus

Pohjaveden korkeushavainnot tehdään pohjavesiasemilla maahan asennetuista havaintoputkista kaksi kertaa kuukaudessa.

Pohjaveden pinnankorkeus kuvissa maksimi on havaintojakson kuukauden korkein pohjaveden pinnankorkeus, ja minimi vastaava alin arvo. Kuvissa on esitetty niin sanottu kenttäkeskiarvo, mikä on usean putken pohjaveden pinnankorkeuden keskiarvo N60-korkeusjärjestelmässä. Vertailuna on käytetty kenttäkeskiarvon minimit ja maksimit.

Valitse kartasta tai listasta se alue, jonka pohjavedenkorkeuksia haluat tarkastella. Arvot ovat tarkistamattomia, joten niihin voi tulla muutoksia.

 

 

 

 

 
 
Arkisto
 
 
 
    © Suomen ympäristökeskus