www.ymparisto.fi
 
 
Pohjaveden pinnankorkeus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Päivitetty 19.11.2018 17:05

Pohjavedenkorkeudet Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella

 
© Suomen ympäristökeskus