www.ymparisto.fi
 
 
Pohjaveden pinnankorkeus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Päivitetty 14.08.2022 10:02

Pohjavedenkorkeudet Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella

 
© Suomen ympäristökeskus