www.miljo.fi
 
 
Vattensituation - istjocklek  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Vattendragens istjocklek

Hiidenvesi, Nummela Iisvesi, Suonenjoki Inari, Nellim Inari, ulappa Jääsjärvi, Hartola Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Konnevesi, Näreselkä Kuivajärvi, Saari, Tammela Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lokka Muojärvi, Kuusamo Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Ounasjärvi, Enontekiö Palovesi, Murole Petäjävesi, Karikkoselkä Pielinen, Nurmes Pitkäjärvi, Espoo Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Päijänne, Sysmä, Verkkosaaret Pääjärvi, Lammi Simpelejärvi, Parikkala Tornionjoki, Pello Tuusulanjärvi Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.


Istjocklek 30.11.2021

ObservationsplatsDatum för mätningenIstjocklek cmAvvikelse från medelvärdetKlar isObservations period
Hiidenvesi, Nummela03.12.20210-02000-2020
Iisvesi, Suonenjoki30.11.202111-7111912-2020
Inari, Nellim30.11.202124-3-1961-2020
Inari, ulappa30.11.2021242-1961-2020
Jääsjärvi, Hartola30.11.2021*--1961-2020
Kallavesi, Itkonniemi30.11.2021*--1977-2020
Kevojärvi, Utsjoki30.11.202125-2-1962-2020
Kilpisjärvi29.11.202117-8151964-2020
Konnevesi, Näreselkä28.11.2021*--1985-2020
Kuivajärvi, Saari, Tammela30.11.202110-101961-2020
Kyyvesi, Haukivuori30.11.2021*--1961-2020
Lammasjärvi, Kuhmo30.11.2021*-16-1961-2020
Lappajärvi, Halkosaari29.11.2021*-14-1961-2020
Lokka30.11.202126-262017-2020
Muojärvi, Kuusamo29.11.2021231231996-2020
Oijärvi30.11.2021226-1999-2020
Oulujärvi, Manamansalo05.12.202110-51969-2020
Oulujärvi, Paltaselkä30.11.2021*--1999-2020
Ounasjärvi, Enontekiö29.11.2021272241977-2020
Palovesi, Murole30.11.2021*--1961-2020
Petäjävesi, Karikkoselkä30.11.202111-112002-2020
Pielinen, Nurmes30.11.2021*--1963-2020
Pitkäjärvi, Espoo30.11.2021*--1996-2020
Pyhäjärvi, Pyhäsalmi01.12.20217-71961-2020
Päijänne, Sysmä, Verkkosaaret30.11.202113-131970-2020
Pääjärvi, Lammi30.11.2021*--1978-2020
Simpelejärvi, Parikkala30.11.202113-111961-2020
Tornionjoki, Pello30.11.2021250-1961-2020
Tuusulanjärvi30.11.202112-122002-2020
Tyräjärvi, Tyrämäki29.11.202116-4161977-2020
Unari, Sodankylä30.11.2021241-1961-2020

Uppdaterat 06.12.2021 18:07

 
© Finlands miljöcentral