www.miljo.fi
 
 
Vattensituation - istjocklek  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Vattendragens istjocklek

Haukivesi, Oravi Hiidenvesi, Nummela Inari, Nellim Inari, ulappa Jääsjärvi, Hartola Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Konnevesi, Näreselkä Kuivajärvi, Saari, Tammela Kuuhankavesi, Hankasalmi Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lestijärvi Lokka Längelmävesi, Kaivanto Muojärvi, Kuusamo Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Ounasjärvi, Enontekiö Palovesi, Murole Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pitkäjärvi, Espoo Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pyhäjärvi, Säkylä Pyhäselkä, Roukalahti Päijänne, Sysmä, Verkkosaaret Päijänne, Tehin selkä Pääjärvi, Lammi Saimaa, Lauritsala Simpelejärvi, Parikkala Tornionjoki, Pello Tornionjoki, Tornio Tuusulanjärvi Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.


Istjocklek 28.02.2021

ObservationsplatsDatum för mätningenIstjocklek cmAvvikelse från medelvärdetKlar isObservations period
Haukivesi, Oravi28.02.202138-7-1961-2020
Hiidenvesi, Nummela27.02.202128-10122000-2020
Inari, Nellim28.02.202145-14-1961-2020
Inari, ulappa28.02.202138-23-1961-2020
Jääsjärvi, Hartola01.03.202139-8211961-2020
Kallavesi, Itkonniemi01.03.202140-12-1977-2020
Kevojärvi, Utsjoki28.02.202146-16-1962-2020
Kilpisjärvi27.02.202169-5671964-2020
Konnevesi, Näreselkä01.03.202142-2321985-2020
Kuivajärvi, Saari, Tammela28.02.202125-2061961-2020
Kuuhankavesi, Hankasalmi26.02.202140-7181961-2020
Kyyvesi, Haukivuori28.02.202136-13161961-2020
Lammasjärvi, Kuhmo28.02.202145-6261961-2020
Lappajärvi, Halkosaari27.02.202136-11-1961-2020
Lestijärvi27.02.202140--2020-2020
Lokka28.02.202157-422017-2020
Längelmävesi, Kaivanto28.02.202137-8261977-2019
Muojärvi, Kuusamo01.03.202149-8491996-2020
Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere01.03.202130-12191912-2020
Oijärvi28.02.202148-8-1999-2020
Oulujärvi, Manamansalo27.02.202130-1791969-2020
Ounasjärvi, Enontekiö01.03.202147-13251977-2020
Palovesi, Murole28.02.202135-5161961-2020
Pesiöjärvi, Suomussalmi01.03.202139-11141999-2020
Petäjävesi, Karikkoselkä28.02.2021433142002-2020
Pielavesi, Säviä01.03.202145-6-1912-2020
Pitkäjärvi, Espoo28.02.202127-11101996-2020
Pyhäjärvi, Pyhäsalmi01.03.202141-11-1961-2020
Pyhäjärvi, Säkylä28.02.202134-9321992-2019
Pyhäselkä, Roukalahti28.02.202139-10351992-2020
Päijänne, Sysmä, Verkkosaaret28.02.202139-5181970-2020
Päijänne, Tehin selkä28.02.2021498311961-2019
Pääjärvi, Lammi01.03.202131-10151978-2020
Saimaa, Lauritsala27.02.202125-19-1917-2020
Simpelejärvi, Parikkala28.02.202139-8211961-2020
Tornionjoki, Pello28.02.202145-17-1961-2020
Tornionjoki, Tornio28.02.202141-28-1963-2019
Tuusulanjärvi27.02.202133-5122002-2020
Tyräjärvi, Tyrämäki28.02.202148-11481977-2020
Unari, Sodankylä28.02.202146-13161961-2020

Uppdaterat 02.03.2021 22:32

 
© Finlands miljöcentral