www.ymparisto.fi
 
 
Vesitilanne - jäänpaksuus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Vesistöjen jäänpaksuus

Haukivesi, Oravi Hiidenvesi, Nummela Iisvesi, Suonenjoki Inari, Nellim Inari, ulappa Jääsjärvi, Hartola Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Konnevesi, Näreselkä Kuivajärvi, Saari, Tammela Kuuhankavesi, Hankasalmi Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lestijärvi Lokka Muojärvi, Kuusamo Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Ounasjärvi, Enontekiö Palovesi, Murole Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pielinen, Nurmes Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pyhäselkä, Roukalahti Päijänne, Sysmä, Verkkosaaret Päijänne, Tehin selkä Pääjärvi, Lammi Saimaa, Lauritsala Simpelejärvi, Parikkala Tornionjoki, Pello Tornionjoki, Tornio Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Järvillä mittaukset tehdään lähellä rantaa ja erityisesti alkutalvesta jää voi olla huomattavasti heikompaa esim. selkävesillä. Taulukon kohdassa "Jäänpaksuus" on ilmoitettu jään kokonaispaksuus (kolmen mittausreiän keskiarvo), joka sisältää teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset. Taulukon kohdassa "Teräsjää" on ilmoitettu erityisesti jään kantavuuteen vaikuttavan teräsjään paksuus. Joskus teräsjääkerroksen paksuutta on vaikea mitata, jolloin tämä tulos jää puuttumaan.

Tämä kartta päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja toimittavat jäänpaksuudet SYKEn rekisteriin. Sen vuoksi kartta voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.

Taulukon kohdassa "Poikkeama keskiarvosta" merkintä "-" tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi. Poikkeama keskiarvosta lasketaan kokonaisjäänpaksuudelle.

Jäänpaksuuden arvo "0" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on juuri jäätynyt.

Jäänpaksuuden arvo "*" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi.

Kansalaishavaintoja voit seurata ja lisätä SYKEn valtakunnallisten mittausten lisäksi Järviwikistä. Vesistömallin laskema jäänpaksuuskartta ja ennuste löytyvät täältä. Merialueiden jäätilannetta voi seurata Ilmatieteen laitoksen sivuilta.


Jäänpaksuudet 10.04.2021

HavaintopaikkaMittauspäiväJäänpaksuus cmJäänpaksuuden poikkeama keskiarvostaTeräsjää cmHavaintojakso
Haukivesi, Oravi10.04.202130-16-1961-2020
Hiidenvesi, Nummela10.04.2021*--2000-2020
Iisvesi, Suonenjoki09.04.2021520131912-2020
Inari, Nellim10.04.202155-14401961-2020
Inari, ulappa10.04.202153-16381961-2020
Jääsjärvi, Hartola10.04.2021*-42-1961-2020
Kallavesi, Itkonniemi10.04.2021510-1977-2020
Kevojärvi, Utsjoki10.04.202165-5-1962-2020
Kilpisjärvi10.04.2021926621964-2020
Konnevesi, Näreselkä09.04.202140-2301985-2020
Kuivajärvi, Saari, Tammela10.04.20210-35-1961-2020
Kuuhankavesi, Hankasalmi12.04.2021*-46-1961-2020
Kyyvesi, Haukivuori10.04.2021*-45-1961-2020
Lammasjärvi, Kuhmo15.04.202147-7271961-2020
Lappajärvi, Halkosaari09.04.2021*-48-1961-2020
Lestijärvi10.04.202147-02020-2020
Lokka10.04.202169-452017-2020
Muojärvi, Kuusamo09.04.202156-10481996-2020
Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere09.04.2021*-40-1912-2020
Oijärvi10.04.202154-4-1999-2020
Oulujärvi, Manamansalo14.04.2021*-45-1969-2020
Ounasjärvi, Enontekiö09.04.202166-5311977-2020
Palovesi, Murole10.04.2021*-34-1961-2020
Pesiöjärvi, Suomussalmi12.04.202158-2291999-2020
Petäjävesi, Karikkoselkä10.04.20214112132002-2020
Pielavesi, Säviä10.04.202145-5221912-2020
Pielinen, Nurmes11.04.2021*-58-1963-2020
Pyhäjärvi, Pyhäsalmi11.04.2021461311961-2020
Pyhäselkä, Roukalahti10.04.202135-14111992-2020
Päijänne, Sysmä, Verkkosaaret09.04.202126-14201970-2020
Päijänne, Tehin selkä09.04.2021*-43-1961-2019
Pääjärvi, Lammi10.04.2021*--1978-2020
Saimaa, Lauritsala12.04.20210-41-1917-2020
Simpelejärvi, Parikkala10.04.202131-12171961-2020
Tornionjoki, Pello10.04.2021*-69-1961-2020
Tornionjoki, Tornio10.04.202149-28-1963-2019
Tyräjärvi, Tyrämäki09.04.202159-11511977-2020
Unari, Sodankylä09.04.202151-14171961-2020

Päivitetty 19.04.2021 08:37

 
© Suomen ympäristökeskus