www.miljo.fi
 
 
Vattensituation - istjocklek  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Vattendragens istjocklek

Haukivesi, Oravi Iisvesi, Suonenjoki Inari, Nellim Inari, ulappa Jääsjärvi, Hartola Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Konnevesi, Näreselkä Kuivajärvi, Saari, Tammela Kuuhankavesi, Hankasalmi Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lokka Nummijärvi, Kauhajoki Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Ounasjärvi, Enontekiö Palovesi, Murole Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pielinen, Nurmes Pitkäjärvi, Espoo Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pyhäselkä, Roukalahti Päijänne, Sysmä, Verkkosaari Päijänne, Tehin selkä Pääjärvi, Karstula Simpelejärvi, Parikkala Tornionjoki, Pello Tuusulanjärvi Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.

Istjocklek 10.01.2020

Observationsplats Istjocklek Avvikelse Observations Datum för mätningen cm från medelvärdet period --------------------------------------------------------------------------------------------------- Haukivesi, Oravi 10 -17 1961-2019 10.01.2020 Iisvesi, Suonenjoki 21 -11 1912-2019 10.01.2020 Inari, Nellim 41 -4 1961-2019 10.01.2020 Inari, ulappa 37 -7 1961-2019 10.01.2020 Jääsjärvi, Hartola 17 -15 1961-2019 10.01.2020 Kallavesi, Itkonniemi 13 -19 1977-2019 10.01.2020 Kevojärvi, Utsjoki 44 -2 1962-2019 11.01.2020 Kilpisjärvi 54 2 1964-2019 11.01.2020 Konnevesi, Näreselkä 11 -19 1985-2019 10.01.2020 Kuivajärvi, Saari, Tammela * - 1961-2019 10.01.2020 Kuuhankavesi, Hankasalmi 21 -11 1961-2019 09.01.2020 Kyyvesi, Haukivuori 16 -16 1961-2019 10.01.2020 Lammasjärvi, Kuhmo 35 -1 1961-2019 10.01.2020 Lappajärvi, Halkosaari 23 -11 1961-2019 09.01.2020 Lokka 55 - 2017-2019 10.01.2020 Nummijärvi, Kauhajoki * - 2013-2019 11.01.2020 Oijärvi 35 -6 1999-2019 10.01.2020 Oulujärvi, Manamansalo 19 -13 1969-2019 09.01.2020 Oulujärvi, Paltaselkä 31 -3 1999-2019 12.01.2020 Ounasjärvi, Enontekiö 46 1 1977-2019 08.01.2020 Palovesi, Murole * - 1961-2019 10.01.2020 Pesiöjärvi, Suomussalmi 38 2 1999-2019 10.01.2020 Petäjävesi, Karikkoselkä 21 -4 2002-2019 09.01.2020 Pielavesi, Säviä 26 -9 1912-2019 10.01.2020 Pielinen, Nurmes 21 -14 1963-2019 09.01.2020 Pitkäjärvi, Espoo 1 -23 1996-2019 10.01.2020 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 25 -11 1961-2019 10.01.2020 Pyhäselkä, Roukalahti 19 -13 1992-2019 11.01.2020 Päijänne, Sysmä, Verkkosaari 9 -21 1970-2019 10.01.2020 Päijänne, Tehin selkä * - 1961-2019 10.01.2020 Pääjärvi, Karstula 22 -12 1912-2019 11.01.2020 Simpelejärvi, Parikkala * - 1961-2019 10.01.2020 Tornionjoki, Pello 44 -3 1961-2019 10.01.2020 Tuusulanjärvi * - 2002-2019 10.01.2020 Tyräjärvi, Tyrämäki 41 -1 1977-2019 10.01.2020 Unari, Sodankylä 40 -3 1961-2019 10.01.2020

Uppdaterat 17.01.2020 18:07

 
© Finlands miljöcentral