www.miljo.fi
 
 
Vattensituation - istjocklek  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Vattendragens istjocklek

Kilpisjärvi Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.

Istjocklek 20.05.2018

Observationsplats Istjocklek Avvikelse Observations Datum för mätningen cm från medelvärdet period --------------------------------------------------------------------------------------------------- Kilpisjärvi 64 -18 1964-2017 19.05.2018 Tyräjärvi, Tyrämäki 0 - 1977-2017 16.05.2018 Unari, Sodankylä 0 - 1961-2017 17.05.2018

Uppdaterat 27.05.2018 18:07

 
© Finlands miljöcentral