www.miljo.fi
 
 
Vattensituation - istjocklek  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Vattendragens istjocklek

Inari, Nellim Inari, ulappa Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lestijärvi, Niskankorpi Lokka Muojärvi, Kuusamo Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Ounasjärvi, Enontekiö Pitkäjärvi, Espoo Pyhäselkä, Roukalahti Pääjärvi, Karstula Pääjärvi, Lammi Tornionjoki, Pello Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.

Istjocklek 10.12.2017

Observationsplats Istjocklek Avvikelse Observations Datum för mätningen cm från medelvärdet period --------------------------------------------------------------------------------------------------- Inari, Nellim 26 -7 1961-2016 10.12.2017 Inari, ulappa 25 -3 1961-2016 10.12.2017 Kevojärvi, Utsjoki 32 -2 1962-2016 10.12.2017 Kilpisjärvi 35 1 1964-2016 10.12.2017 Kyyvesi, Haukivuori 0 - 1961-2016 10.12.2017 Lammasjärvi, Kuhmo 0 - 1961-2016 10.12.2017 Lestijärvi, Niskankorpi 11 -10 1978-2016 10.12.2017 Lokka 24 - 10.12.2017 Muojärvi, Kuusamo 18 -9 1996-2016 10.12.2017 Oijärvi 23 -1 1999-2016 11.12.2017 Oulujärvi, Manamansalo 0 - 1969-2016 10.12.2017 Oulujärvi, Paltaselkä 8 -11 1999-2016 09.12.2017 Ounasjärvi, Enontekiö 34 1 1977-2016 10.12.2017 Pitkäjärvi, Espoo 0 - 1996-2016 10.12.2017 Pyhäselkä, Roukalahti 0 - 1992-2016 10.12.2017 Pääjärvi, Karstula 0 - 1912-2016 13.12.2017 Pääjärvi, Lammi 0 - 1978-2016 10.12.2017 Tornionjoki, Pello 25 -8 1961-2016 10.12.2017 Tyräjärvi, Tyrämäki 20 -7 1977-2016 09.12.2017 Unari, Sodankylä 28 -2 1961-2016 10.12.2017

Uppdaterat 14.12.2017 18:07

 
© Finlands miljöcentral