www.miljo.fi
 
 
Vattensituation - istjocklek  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Vattendragens istjocklek

Hiidenvesi, Nummela Iisvesi, Suonenjoki Jääsjärvi, Hartola Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Konnevesi, Näreselkä Kuivajärvi, Saari, Tammela Kuuhankavesi, Hankasalmi Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lestijärvi, Niskankorpi Lokka Längelmävesi, Kaivanto Muojärvi, Kuusamo Nummijärvi, Kauhajoki Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Ounasjärvi, Enontekiö Palovesi, Murole Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pielinen, Nurmes Pitkäjärvi, Espoo Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pyhäjärvi, Säkylä Pyhäselkä, Roukalahti Päijänne, Sysmä, Verkkosaari Päijänne, Tehin selkä Pääjärvi, Karstula Pääjärvi, Lammi Saimaa, Lauritsala Simpelejärvi, Parikkala Tornionjoki, Pello Tornionjoki, Tornio Tuusulanjärvi Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.

Istjocklek 20.03.2018

Observationsplats Istjocklek Avvikelse Observations Datum för mätningen cm från medelvärdet period --------------------------------------------------------------------------------------------------- Hiidenvesi, Nummela 48 5 2000-2017 20.03.2018 Iisvesi, Suonenjoki 40 -11 1912-2017 21.03.2018 Jääsjärvi, Hartola 42 -8 1961-2017 22.03.2018 Kallavesi, Itkonniemi 48 -7 1977-2017 20.03.2018 Kevojärvi, Utsjoki 60 -5 1962-2017 20.03.2018 Kilpisjärvi 83 4 1964-2017 20.03.2018 Konnevesi, Näreselkä 41 -9 1985-2017 21.03.2018 Kuivajärvi, Saari, Tammela 41 -5 1961-2017 20.03.2018 Kuuhankavesi, Hankasalmi 41 -9 1961-2017 20.03.2018 Kyyvesi, Haukivuori 40 -12 1961-2017 20.03.2018 Lammasjärvi, Kuhmo 52 -2 1961-2017 20.03.2018 Lappajärvi, Halkosaari 48 -3 1961-2017 19.03.2018 Lestijärvi, Niskankorpi 50 -1 1978-2017 20.03.2018 Lokka 63 - 2017-2017 20.03.2018 Längelmävesi, Kaivanto 39 -8 1977-2017 20.03.2018 Muojärvi, Kuusamo 50 -12 1996-2017 20.03.2018 Nummijärvi, Kauhajoki 47 - 2013-2017 21.03.2018 Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere 42 -3 1912-2017 22.03.2018 Oijärvi 54 -4 1999-2017 20.03.2018 Oulujärvi, Manamansalo 42 -7 1969-2017 20.03.2018 Ounasjärvi, Enontekiö 61 -1 1977-2017 20.03.2018 Palovesi, Murole 44 2 1961-2017 20.03.2018 Petäjävesi, Karikkoselkä 32 -14 2002-2017 19.03.2018 Pielavesi, Säviä 45 -9 1912-2017 20.03.2018 Pielinen, Nurmes 49 -9 1963-2017 21.03.2018 Pitkäjärvi, Espoo 35 -7 1996-2017 21.03.2018 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 53 0 1961-2017 20.03.2018 Pyhäjärvi, Säkylä 48 1 1992-2017 20.03.2018 Pyhäselkä, Roukalahti 44 -10 1992-2017 20.03.2018 Päijänne, Sysmä, Verkkosaari 38 -8 1970-2017 20.03.2018 Päijänne, Tehin selkä 0 - 1961-2017 20.03.2018 Pääjärvi, Karstula 43 -10 1912-2017 21.03.2018 Pääjärvi, Lammi 34 -9 1978-2017 19.03.2018 Saimaa, Lauritsala 31 -15 1917-2017 20.03.2018 Simpelejärvi, Parikkala 38 -12 1961-2017 20.03.2018 Tornionjoki, Pello 53 -13 1961-2017 20.03.2018 Tornionjoki, Tornio 62 -12 1963-2017 20.03.2018 Tuusulanjärvi 39 -2 2002-2017 21.03.2018 Tyräjärvi, Tyrämäki 55 -9 1977-2017 20.03.2018 Unari, Sodankylä 51 -12 1961-2017 20.03.2018

Uppdaterat 23.03.2018 08:52

 
© Finlands miljöcentral