www.miljo.fi
 
 
Vattensituation - istjocklek  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Vattendragens istjocklek

Haukivesi, Oravi Iisvesi, Suonenjoki Inari, Nellim Inari, ulappa Jääsjärvi, Hartola Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Konnevesi, Näreselkä Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lestijärvi, Niskankorpi Längelmävesi, Kaivanto Muojärvi, Kuusamo Muurasjärvi, Pihtipudas Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Ounasjärvi, Enontekiö Palovesi, Murole Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pielinen, Nurmes Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pyhäselkä, Roukalahti Pääjärvi, Karstula Pääjärvi, Lammi Simpelejärvi, Parikkala Tornionjoki, Pello Tornionjoki, Tornio Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.

Istjocklek 20.04.2017

Observationsplats Istjocklek Avvikelse Observations Datum för mätningen cm från medelvärdet period --------------------------------------------------------------------------------------------------- Haukivesi, Oravi 48 1 1961-2016 20.04.2017 Iisvesi, Suonenjoki 54 1 1912-2016 20.04.2017 Inari, Nellim 62 -7 1961-2016 20.04.2017 Inari, ulappa 63 -6 1961-2016 20.04.2017 Jääsjärvi, Hartola 0 - 1961-2016 20.04.2017 Kallavesi, Itkonniemi 52 1 1977-2016 20.04.2017 Kevojärvi, Utsjoki 70 0 1962-2016 21.04.2017 Kilpisjärvi 85 0 1964-2016 20.04.2017 Konnevesi, Näreselkä 48 4 1985-2016 20.04.2017 Kyyvesi, Haukivuori 39 -7 1961-2016 20.04.2017 Lammasjärvi, Kuhmo 61 7 1961-2016 20.04.2017 Lappajärvi, Halkosaari 0 - 1961-2016 22.04.2017 Lestijärvi, Niskankorpi 47 0 1978-2016 20.04.2017 Längelmävesi, Kaivanto 0 - 1977-2016 24.04.2017 Muojärvi, Kuusamo 74 9 1996-2016 20.04.2017 Muurasjärvi, Pihtipudas 54 1 1910-2016 20.04.2017 Oijärvi 72 16 1999-2016 21.04.2017 Oulujärvi, Manamansalo 46 0 1969-2016 20.04.2017 Oulujärvi, Paltaselkä 60 7 1999-2016 20.04.2017 Ounasjärvi, Enontekiö 70 -1 1977-2016 20.04.2017 Palovesi, Murole 0 - 1961-2016 20.04.2017 Petäjävesi, Karikkoselkä 0 - 2002-2016 19.04.2017 Pielavesi, Säviä 53 1 1912-2016 20.04.2017 Pielinen, Nurmes 50 -9 1963-2016 21.04.2017 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 58 14 1961-2016 19.04.2017 Pyhäselkä, Roukalahti 48 -3 1992-2016 20.04.2017 Pääjärvi, Karstula 53 5 1912-2016 20.04.2017 Pääjärvi, Lammi 0 - 1978-2016 20.04.2017 Simpelejärvi, Parikkala 38 -7 1961-2016 20.04.2017 Tornionjoki, Pello 69 -1 1961-2016 20.04.2017 Tornionjoki, Tornio 0 - 1963-2016 24.04.2017 Tyräjärvi, Tyrämäki 72 2 1977-2016 20.04.2017 Unari, Sodankylä 70 5 1961-2016 20.04.2017

Uppdaterat 29.04.2017 18:08

 
© Finlands miljöcentral