www.miljo.fi
 
 
Vattensituation - istjocklek  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Vattendragens istjocklek

Haukivesi, Oravi Hiidenvesi, Nummela Iisvesi, Suonenjoki Inari, Nellim Inari, Paksuvuono Jääsjärvi, Hartola Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Konnevesi, Näreselkä Kuivajärvi, Saari, Tammela Kuuhankavesi, Hankasalmi Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lestijärvi Lokka Längelmävesi, Kaivanto Muojärvi, Kuusamo Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Ounasjärvi, Enontekiö Palovesi, Murole Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pitkäjärvi, Espoo Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pyhäjärvi, Säkylä Pyhäselkä, Roukalahti Päijänne, Sysmä, Verkkosaaret Päijänne, Tehin selkä Pääjärvi, Karstula Pääjärvi, Lammi Saimaa, Lauritsala Simpelejärvi, Parikkala Tuusulanjärvi Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.


Istjocklek 20.03.2023

ObservationsplatsDatum för mätningenIstjocklek cmAvvikelse från medelvärdetKlar isObservations period
Haukivesi, Oravi20.03.2023470-1961-2022
Hiidenvesi, Nummela19.03.202328-15172000-2022
Iisvesi, Suonenjoki20.03.2023510241912-2022
Inari, Nellim20.03.202360-2421961-2022
Inari, Paksuvuono20.03.202357-7411961-2022
Jääsjärvi, Hartola20.03.202342-7281961-2022
Kallavesi, Itkonniemi20.03.202352-2-1977-2022
Kevojärvi, Utsjoki20.03.202362-3441962-2022
Kilpisjärvi20.03.2023812481964-2022
Konnevesi, Näreselkä21.03.202346-3261985-2022
Kuivajärvi, Saari, Tammela20.03.202333-11171961-2022
Kuuhankavesi, Hankasalmi20.03.202347-3201961-2022
Kyyvesi, Haukivuori20.03.202346-5311961-2022
Lammasjärvi, Kuhmo21.03.2023551271961-2022
Lappajärvi, Halkosaari19.03.202349-2361961-2022
Lestijärvi19.03.202350-332020-2022
Lokka20.03.202369-312017-2022
Längelmävesi, Kaivanto19.03.202336-11231977-2022
Muojärvi, Kuusamo21.03.202354-7501996-2022
Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere20.03.202333-11301912-2022
Oijärvi21.03.202352-6-1999-2022
Oulujärvi, Manamansalo20.03.202337-11101969-2022
Oulujärvi, Paltaselkä20.03.202346-10371999-2022
Ounasjärvi, Enontekiö20.03.202358-4301977-2022
Palovesi, Murole20.03.202330-11211961-2022
Pesiöjärvi, Suomussalmi21.03.2023593251999-2022
Petäjävesi, Karikkoselkä19.03.202343-2212002-2022
Pielavesi, Säviä20.03.202346-7-1912-2022
Pitkäjärvi, Espoo20.03.202337-4141996-2022
Pyhäjärvi, Pyhäsalmi18.03.202348-5-1961-2022
Pyhäjärvi, Säkylä19.03.202341-6311992-2022
Pyhäselkä, Roukalahti20.03.202349-3251992-2022
Päijänne, Sysmä, Verkkosaaret20.03.202343-2281970-2022
Päijänne, Tehin selkä20.03.202338-6371961-2022
Pääjärvi, Karstula20.03.202347-5291912-2022
Pääjärvi, Lammi20.03.202341-2171978-2022
Saimaa, Lauritsala19.03.202344-1201917-2022
Simpelejärvi, Parikkala20.03.2023523301961-2022
Tuusulanjärvi19.03.202338-4222002-2022
Tyräjärvi, Tyrämäki20.03.202358-5571977-2022
Unari, Sodankylä19.03.202351-11311961-2022

Uppdaterat 23.03.2023 13:07

 
© Finlands miljöcentral