www.miljo.fi
 
 
Vattensituation - istjocklek  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Vattendragens istjocklek

Haukivesi, Oravi Hiidenvesi, Nummela Iisvesi, Suonenjoki Inari, Nellim Inari, ulappa Jääsjärvi, Hartola Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Konnevesi, Näreselkä Kuivajärvi, Saari, Tammela Kuuhankavesi, Hankasalmi Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lestijärvi, Niskankorpi Längelmävesi, Kaivanto Muojärvi, Kuusamo Nummijärvi, Kauhajoki Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Ounasjärvi, Enontekiö Palovesi, Murole Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pielinen, Nurmes Pitkäjärvi, Espoo Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pyhäjärvi, Säkylä Pyhäselkä, Roukalahti Päijänne, Sysmä, Verkkosaari Päijänne, Tehin selkä Pääjärvi, Karstula Pääjärvi, Lammi Saimaa, Lauritsala Simpelejärvi, Parikkala Sääksjärvi, Kokemäki Tornionjoki, Pello Tornionjoki, Tornio Tuusulanjärvi Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.

Istjocklek 20.03.2017

Observationsplats Istjocklek Avvikelse Observations Datum för mätningen cm från medelvärdet period --------------------------------------------------------------------------------------------------- Haukivesi, Oravi 60 12 1961-2016 20.03.2017 Hiidenvesi, Nummela 35 -9 2000-2016 19.03.2017 Iisvesi, Suonenjoki 52 1 1912-2016 20.03.2017 Inari, Nellim 56 -6 1961-2016 20.03.2017 Inari, ulappa 62 -2 1961-2016 20.03.2017 Jääsjärvi, Hartola 49 -1 1961-2016 20.03.2017 Kallavesi, Itkonniemi 57 2 1977-2016 20.03.2017 Kevojärvi, Utsjoki 64 -1 1962-2016 20.03.2017 Kilpisjärvi 79 0 1964-2016 20.03.2017 Konnevesi, Näreselkä 58 8 1985-2016 20.03.2017 Kuivajärvi, Saari, Tammela 40 -6 1961-2016 20.03.2017 Kuuhankavesi, Hankasalmi 53 3 1961-2016 20.03.2017 Kyyvesi, Haukivuori 53 1 1961-2016 20.03.2017 Lammasjärvi, Kuhmo 58 4 1961-2016 20.03.2017 Lappajärvi, Halkosaari 57 6 1961-2016 21.03.2017 Lestijärvi, Niskankorpi 52 1 1978-2016 20.03.2017 Längelmävesi, Kaivanto 39 -9 1977-2016 19.03.2017 Muojärvi, Kuusamo 70 9 1996-2016 20.03.2017 Nummijärvi, Kauhajoki 55 - 2013-2016 21.03.2017 Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere 33 -12 1912-2016 21.03.2017 Oijärvi 59 1 1999-2016 19.03.2017 Oulujärvi, Manamansalo 46 -3 1969-2016 20.03.2017 Oulujärvi, Paltaselkä 59 2 1999-2016 20.03.2017 Ounasjärvi, Enontekiö 55 -7 1977-2016 20.03.2017 Palovesi, Murole 41 -1 1961-2016 20.03.2017 Pesiöjärvi, Suomussalmi 54 -3 1999-2016 23.03.2017 Petäjävesi, Karikkoselkä 47 1 2002-2016 19.03.2017 Pielavesi, Säviä 53 -1 1912-2016 20.03.2017 Pielinen, Nurmes 55 -3 1963-2016 20.03.2017 Pitkäjärvi, Espoo 30 -13 1996-2016 20.03.2017 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 58 5 1961-2016 19.03.2017 Pyhäjärvi, Säkylä 40 -7 1992-2016 20.03.2017 Pyhäselkä, Roukalahti 57 3 1992-2016 20.03.2017 Päijänne, Sysmä, Verkkosaari 42 -4 1970-2016 20.03.2017 Päijänne, Tehin selkä 36 -9 1961-2016 20.03.2017 Pääjärvi, Karstula 61 8 1912-2016 20.03.2017 Pääjärvi, Lammi 39 -4 1978-2016 20.03.2017 Saimaa, Lauritsala 21 -25 1917-2016 20.03.2017 Simpelejärvi, Parikkala 53 3 1961-2016 20.03.2017 Sääksjärvi, Kokemäki 45 0 1912-2016 20.03.2017 Tornionjoki, Pello 60 -6 1961-2016 20.03.2017 Tornionjoki, Tornio 75 1 1963-2016 20.03.2017 Tuusulanjärvi 35 -7 2002-2016 20.03.2017 Tyräjärvi, Tyrämäki 56 -9 1977-2016 20.03.2017 Unari, Sodankylä 63 0 1961-2016 19.03.2017

Uppdaterat 24.03.2017 09:52

 
© Finlands miljöcentral