www.miljo.fi
 
 
Vattensituation - istjocklek  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Vattendragens istjocklek

Haukivesi, Oravi Hiidenvesi, Nummela Iisvesi, Suonenjoki Inari, Nellim Inari, ulappa Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Konnevesi, Näreselkä Kuivajärvi, Saari, Tammela Kuuhankavesi, Hankasalmi Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lestijärvi, Niskankorpi Lokka Längelmävesi, Kaivanto Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Ounasjärvi, Enontekiö Palovesi, Murole Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pielinen, Nurmes Pitkäjärvi, Espoo Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pyhäjärvi, Säkylä Pyhäselkä, Roukalahti Päijänne, Sysmä, Verkkosaari Päijänne, Tehin selkä Pääjärvi, Karstula Pääjärvi, Lammi Saimaa, Lauritsala Simpelejärvi, Parikkala Tornionjoki, Pello Tornionjoki, Tornio Tuusulanjärvi Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.

Istjocklek 20.03.2019

Observationsplats Istjocklek Avvikelse Observations Datum för mätningen cm från medelvärdet period --------------------------------------------------------------------------------------------------- Haukivesi, Oravi 47 -1 1961-2018 20.03.2019 Hiidenvesi, Nummela 35 -9 2000-2018 19.03.2019 Iisvesi, Suonenjoki 56 5 1912-2018 20.03.2019 Inari, Nellim 58 -4 1961-2018 20.03.2019 Inari, ulappa 61 -3 1961-2018 20.03.2019 Kallavesi, Itkonniemi 52 -2 1977-2018 20.03.2019 Kevojärvi, Utsjoki 61 -4 1962-2018 19.03.2019 Kilpisjärvi 68 -11 1964-2018 20.03.2019 Konnevesi, Näreselkä 48 -2 1985-2018 19.03.2019 Kuivajärvi, Saari, Tammela 39 -7 1961-2018 20.03.2019 Kuuhankavesi, Hankasalmi 56 6 1961-2018 20.03.2019 Kyyvesi, Haukivuori 53 1 1961-2018 19.03.2019 Lammasjärvi, Kuhmo 55 1 1961-2018 20.03.2019 Lappajärvi, Halkosaari 56 5 1961-2018 20.03.2019 Lestijärvi, Niskankorpi 51 0 1978-2018 20.03.2019 Lokka 55 - 2017-2018 20.03.2019 Längelmävesi, Kaivanto 40 -7 1977-2018 20.03.2019 Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere 30 -15 1912-2018 20.03.2019 Oijärvi 57 -1 1999-2018 20.03.2019 Oulujärvi, Manamansalo 52 4 1969-2018 19.03.2019 Ounasjärvi, Enontekiö 59 -3 1977-2018 20.03.2019 Palovesi, Murole 45 3 1961-2018 20.03.2019 Petäjävesi, Karikkoselkä 49 4 2002-2018 19.03.2019 Pielavesi, Säviä 56 2 1912-2018 20.03.2019 Pielinen, Nurmes 54 -4 1963-2018 18.03.2019 Pitkäjärvi, Espoo 42 0 1996-2018 20.03.2019 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 61 8 1961-2018 17.03.2019 Pyhäjärvi, Säkylä 36 -11 1992-2018 20.03.2019 Pyhäselkä, Roukalahti 49 -4 1992-2018 20.03.2019 Päijänne, Sysmä, Verkkosaari 49 3 1970-2018 20.03.2019 Päijänne, Tehin selkä * - 1961-2018 20.03.2019 Pääjärvi, Karstula 56 3 1912-2018 20.03.2019 Pääjärvi, Lammi 42 -1 1978-2018 20.03.2019 Saimaa, Lauritsala 38 -8 1917-2018 20.03.2019 Simpelejärvi, Parikkala 40 -9 1961-2018 20.03.2019 Tornionjoki, Pello 57 -8 1961-2018 20.03.2019 Tornionjoki, Tornio 65 -8 1963-2018 20.03.2019 Tuusulanjärvi 43 2 2002-2018 19.03.2019 Tyräjärvi, Tyrämäki 57 -7 1977-2018 20.03.2019 Unari, Sodankylä 60 -2 1961-2018 20.03.2019

Uppdaterat 21.03.2019 10:22

 
© Finlands miljöcentral