www.miljo.fi
 
 
Vattensituation - istjocklek  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Vattendragens istjocklek

Inari, Nellim Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Kuivajärvi, Saari, Tammela Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Ounasjärvi, Enontekiö Pyhäselkä, Roukalahti Tornionjoki, Pello Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.

Istjocklek 10.11.2019

Observationsplats Istjocklek Avvikelse Observations Datum för mätningen cm från medelvärdet period --------------------------------------------------------------------------------------------------- Inari, Nellim 20 -1 1961-2018 11.11.2019 Kevojärvi, Utsjoki 23 4 1962-2018 10.11.2019 Kilpisjärvi 14 2 1964-2018 09.11.2019 Kuivajärvi, Saari, Tammela 0 - 1961-2018 08.11.2019 Kyyvesi, Haukivuori * - 1961-2018 10.11.2019 Lammasjärvi, Kuhmo * - 1961-2018 10.11.2019 Oijärvi 11 0 1999-2018 11.11.2019 Oulujärvi, Manamansalo * - 1969-2018 11.11.2019 Ounasjärvi, Enontekiö 15 2 1977-2018 10.11.2019 Pyhäselkä, Roukalahti * - 1992-2018 10.11.2019 Tornionjoki, Pello 21 3 1961-2018 10.11.2019 Tyräjärvi, Tyrämäki 11 -3 1977-2018 11.11.2019 Unari, Sodankylä 16 1 1961-2018 09.11.2019

Uppdaterat 12.11.2019 17:52

 
© Finlands miljöcentral