www.miljo.fi
 
 
Vattensituation - istjocklek  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Vattendragens istjocklek

Haukivesi, Oravi Iisvesi, Suonenjoki Inari, Nellim Inari, ulappa Jääsjärvi, Hartola Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Konnevesi, Näreselkä Kuuhankavesi, Hankasalmi Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lokka Längelmävesi, Kaivanto Muojärvi, Kuusamo Muurasjärvi, Pihtipudas Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Ounasjärvi, Enontekiö Palovesi, Murole Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pielinen, Nurmes Pitkäjärvi, Espoo Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pyhäselkä, Roukalahti Päijänne, Sysmä, Verkkosaaret Päijänne, Tehin selkä Pääjärvi, Karstula Pääjärvi, Lammi Simpelejärvi, Parikkala Tornionjoki, Pello Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.

Istjocklek 30.03.2020

Observationsplats Istjocklek Avvikelse Observations Datum för mätningen cm från medelvärdet period --------------------------------------------------------------------------------------------------- Haukivesi, Oravi 19 -32 1961-2019 30.03.2020 Iisvesi, Suonenjoki 34 -20 1912-2019 30.03.2020 Inari, Nellim 59 -7 1961-2019 29.03.2020 Inari, ulappa 57 -9 1961-2019 29.03.2020 Jääsjärvi, Hartola * - 1961-2019 30.03.2020 Kallavesi, Itkonniemi 29 -27 1977-2019 30.03.2020 Kevojärvi, Utsjoki 64 -4 1962-2019 30.03.2020 Kilpisjärvi 95 11 1964-2019 30.03.2020 Konnevesi, Näreselkä 20 -31 1985-2019 30.03.2020 Kuuhankavesi, Hankasalmi 26 -25 1961-2019 30.03.2020 Kyyvesi, Haukivuori * - 1961-2019 30.03.2020 Lammasjärvi, Kuhmo 59 3 1961-2019 30.03.2020 Lappajärvi, Halkosaari 30 -23 1961-2019 28.03.2020 Lokka 85 - 2017-2019 30.03.2020 Längelmävesi, Kaivanto * - 1977-2019 31.03.2020 Muojärvi, Kuusamo 69 5 1996-2019 30.03.2020 Muurasjärvi, Pihtipudas 37 -17 1910-2019 30.03.2020 Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere 0 - 1912-2019 01.04.2020 Oijärvi 71 8 1999-2019 30.03.2020 Oulujärvi, Manamansalo 29 -20 1969-2019 29.03.2020 Ounasjärvi, Enontekiö 76 9 1977-2019 31.03.2020 Palovesi, Murole 18 -26 1961-2019 30.03.2020 Pesiöjärvi, Suomussalmi 64 2 1999-2019 01.04.2020 Petäjävesi, Karikkoselkä 28 -18 2002-2019 29.03.2020 Pielavesi, Säviä 35 -20 1912-2019 30.03.2020 Pielinen, Nurmes 40 -19 1963-2019 30.03.2020 Pitkäjärvi, Espoo 0 - 1996-2019 30.03.2020 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 38 -16 1961-2019 31.03.2020 Pyhäselkä, Roukalahti 21 -33 1992-2019 30.03.2020 Päijänne, Sysmä, Verkkosaaret 15 -32 1970-2019 30.03.2020 Päijänne, Tehin selkä * - 1961-2019 30.03.2020 Pääjärvi, Karstula 35 -20 1912-2019 01.04.2020 Pääjärvi, Lammi 0 - 1978-2019 30.03.2020 Simpelejärvi, Parikkala 12 -39 1961-2019 30.03.2020 Tornionjoki, Pello 71 2 1961-2019 30.03.2020 Tyräjärvi, Tyrämäki 67 -1 1977-2019 30.03.2020 Unari, Sodankylä 65 0 1961-2019 29.03.2020

Uppdaterat 07.04.2020 17:52

 
© Finlands miljöcentral