www.miljo.fi
 
 
Vattensituation - istjocklek  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Vattendragens istjocklek

Haukivesi, Oravi Hiidenvesi, Nummela Iisvesi, Suonenjoki Inari, Nellim Inari, ulappa Jääsjärvi, Hartola Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Konnevesi, Näreselkä Kuivajärvi, Saari, Tammela Kuuhankavesi, Hankasalmi Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lestijärvi, Niskankorpi Lokka Längelmävesi, Kaivanto Muojärvi, Kuusamo Nummijärvi, Kauhajoki Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Palovesi, Murole Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pielinen, Nurmes Pitkäjärvi, Espoo Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pyhäjärvi, Säkylä Pyhäselkä, Roukalahti Päijänne, Sysmä, Verkkosaari Pääjärvi, Karstula Pääjärvi, Lammi Saimaa, Lauritsala Simpelejärvi, Parikkala Tornionjoki, Pello Tuusulanjärvi Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Denna karta uppdateras dagligen, då man gjort mätningarna av istjockleken och fört in värdena i SYKEs register. Av denna orsak kan kartan under själva mätningsdagen vara bristfällig och inne-hålla fel som man inte ännu hunnit korrigera. Mätningsdagarna är den tionde, tjugonde och trettion-de varje månad, men ibland görs de av praktiska skäl först följande dag.

Istjocklek 10.01.2019

Observationsplats Istjocklek Avvikelse Observations Datum för mätningen cm från medelvärdet period --------------------------------------------------------------------------------------------------- Haukivesi, Oravi 14 -13 1961-2018 10.01.2019 Hiidenvesi, Nummela 16 -8 2000-2018 09.01.2019 Iisvesi, Suonenjoki 30 -2 1912-2018 10.01.2019 Inari, Nellim 32 -14 1961-2018 09.01.2019 Inari, ulappa 27 -17 1961-2018 09.01.2019 Jääsjärvi, Hartola 24 -8 1961-2018 10.01.2019 Kallavesi, Itkonniemi 16 -16 1977-2018 10.01.2019 Kevojärvi, Utsjoki 39 -8 1962-2018 11.01.2019 Kilpisjärvi 47 -5 1964-2018 10.01.2019 Konnevesi, Näreselkä 13 -18 1985-2018 10.01.2019 Kuivajärvi, Saari, Tammela 23 -8 1961-2018 10.01.2019 Kuuhankavesi, Hankasalmi 27 -5 1961-2018 10.01.2019 Kyyvesi, Haukivuori 24 -9 1961-2018 10.01.2019 Lammasjärvi, Kuhmo 28 -8 1961-2018 10.01.2019 Lappajärvi, Halkosaari 28 -6 1961-2018 10.01.2019 Lestijärvi, Niskankorpi 27 -7 1978-2018 11.01.2019 Lokka 34 - 2017-2018 10.01.2019 Längelmävesi, Kaivanto 20 -11 1977-2018 10.01.2019 Muojärvi, Kuusamo 25 -16 1996-2018 11.01.2019 Nummijärvi, Kauhajoki 30 - 2013-2018 12.01.2019 Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere 6 -19 1912-2018 10.01.2019 Oijärvi 29 -12 1999-2018 10.01.2019 Oulujärvi, Manamansalo 25 -7 1969-2018 10.01.2019 Oulujärvi, Paltaselkä 27 -7 1999-2018 13.01.2019 Palovesi, Murole 22 -4 1961-2018 10.01.2019 Pesiöjärvi, Suomussalmi 27 -9 1999-2018 11.01.2019 Petäjävesi, Karikkoselkä 21 -4 2002-2018 09.01.2019 Pielavesi, Säviä 22 -13 1912-2018 11.01.2019 Pielinen, Nurmes 28 -7 1963-2018 10.01.2019 Pitkäjärvi, Espoo 20 -4 1996-2018 10.01.2019 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 28 -8 1961-2018 13.01.2019 Pyhäjärvi, Säkylä 21 -9 1992-2018 10.01.2019 Pyhäselkä, Roukalahti 21 -11 1992-2018 10.01.2019 Päijänne, Sysmä, Verkkosaari 25 -5 1970-2018 10.01.2019 Pääjärvi, Karstula 28 -6 1912-2018 10.01.2019 Pääjärvi, Lammi 15 -10 1978-2018 10.01.2019 Saimaa, Lauritsala 15 -14 1917-2018 10.01.2019 Simpelejärvi, Parikkala 29 -3 1961-2018 10.01.2019 Tornionjoki, Pello 30 -17 1961-2018 10.01.2019 Tuusulanjärvi 26 3 2002-2018 09.01.2019 Tyräjärvi, Tyrämäki 27 -15 1977-2018 10.01.2019 Unari, Sodankylä 30 -14 1961-2018 10.01.2019

Uppdaterat 16.01.2019 18:07

 
© Finlands miljöcentral