www.ymparisto.fi
 
 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus  |   www.ymparisto.fi
 
 

Päijänne

Vesitilannetaulukko

Havaittu

Pitkäaikainen keskiarvo
(1971-2000)

Poikkeama
ajankohdan
keskiarvoon

Päijänteen vedenkorkeus
(1406510 Päijänne, Kalkkinen)

Ws - MW

Havaittu 18.06.2018

NN 78,61 m

NN 78,46 m

0,15 m

Päijänteen juoksutus
(1406510 Päijänne, Kalkkinen)

Qs - MQ

01.06.2018 - 18.06.2018
(juoksutus keskimäärin)

300 m3/s

249 m3/s

51 m3/s (120 %)

Sademäärä
(14821 Päijänne-Kalkkinen)

Phav / Pka

01.06.2018 - 11.06.2018

7 mm

60 mm

11 %

Lumen vesiarvo
(14821 Päijänne-Kalkkinen)

Havaittu 16.05.2018

0 mm

2 mm

0 %

Päijänteen vedenlämpötila
(1406000 Päijänne,Sysmä)

Ts - MT

Havaittu 17.06.2018

20 °C

17,7 °C

2,3 °C

 
© Suomen ympäristökeskus