www.ymparisto.fi
 
 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus  |   www.ymparisto.fi
 
 

Päijänne

Vesitilannetaulukko

Havaittu

Pitkäaikainen keskiarvo
(1971-2000)

Poikkeama
ajankohdan
keskiarvoon

Päijänteen vedenkorkeus
(1406510 Päijänne, Kalkkinen)

Ws - MW

Havaittu 20.10.2018

NN 77,95 m

NN 78,19 m

-0,24 m

Päijänteen juoksutus
(1406510 Päijänne, Kalkkinen)

Qs - MQ

01.10.2018 - 20.10.2018
(juoksutus keskimäärin)

144 m3/s

226 m3/s

-81 m3/s (64 %)

Sademäärä
(14821 Päijänne-Kalkkinen)

Phav / Pka

01.10.2018 - 11.10.2018

18 mm

57 mm

31 %

Lumen vesiarvo
(14821 Päijänne-Kalkkinen)

Havaittu 16.10.2018

0 mm

3 mm

0 %

Päijänteen vedenlämpötila
(1406000 Päijänne,Sysmä)

Ts - MT

Havaittu 20.10.2018

8 °C

5,7 °C

2,3 °C

 
© Suomen ympäristökeskus