www.ymparisto.fi
 
 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus  |   www.ymparisto.fi
 
 

Päijänne

Vesitilannetaulukko

Havaittu

Pitkäaikainen keskiarvo
(1971-2000)

Poikkeama
ajankohdan
keskiarvoon

Päijänteen vedenkorkeus
(1406510 Päijänne, Kalkkinen)

Ws - MW

Havaittu 23.05.2019

NN 78,32 m

NN 78,26 m

0,06 m

Päijänteen juoksutus
(1406510 Päijänne, Kalkkinen)

Qs - MQ

01.05.2019 - 23.05.2019
(juoksutus keskimäärin)

138 m3/s

235 m3/s

-97 m3/s (59 %)

Sademäärä
(14821 Päijänne-Kalkkinen)

Phav / Pka

01.05.2019 - 16.05.2019

46 mm

37 mm

124 %

Lumen vesiarvo
(14821 Päijänne-Kalkkinen)

Havaittu 16.05.2019

0 mm

2 mm

0 %

Päijänteen vedenlämpötila
(1406000 Päijänne,Sysmä)

Ts - MT

Havaittu 23.05.2019

18,2 °C

13,5 °C

4,7 °C

 
© Suomen ympäristökeskus