www.ymparisto.fi
 
 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus  |   www.ymparisto.fi
 
 

Päijänne

Vesitilannetaulukko

Havaittu

Pitkäaikainen keskiarvo
(1971-2000)

Poikkeama
ajankohdan
keskiarvoon

Päijänteen vedenkorkeus
(1406510 Päijänne, Kalkkinen)

Ws - MW

Havaittu 20.08.2018

NN 78,29 m

NN 78,4 m

-0,11 m

Päijänteen juoksutus
(1406510 Päijänne, Kalkkinen)

Qs - MQ

01.08.2018 - 20.08.2018
(juoksutus keskimäärin)

171 m3/s

242 m3/s

-71 m3/s (70 %)

Sademäärä
(14821 Päijänne-Kalkkinen)

Phav / Pka

01.08.2018 - 11.08.2018

22 mm

85 mm

25 %

Lumen vesiarvo
(14821 Päijänne-Kalkkinen)

Havaittu 16.05.2018

0 mm

2 mm

0 %

Päijänteen vedenlämpötila
(1406000 Päijänne,Sysmä)

Ts - MT

Havaittu 20.08.2018

18,8 °C

17,7 °C

1,1 °C

 
© Suomen ympäristökeskus