www.ymparisto.fi
 
 
Kaakkois-Suomen ympäristökeskus  |   www.ymparisto.fi
 
 

Päijänne

Vesitilannetaulukko

Havaittu

Pitkäaikainen keskiarvo
(1971-2000)

Poikkeama
ajankohdan
keskiarvoon

Päijänteen vedenkorkeus
(1406510 Päijänne, Kalkkinen)

Ws - MW

Havaittu 16.01.2019

NN 77,66 m

NN 78,19 m

-0,53 m

Päijänteen juoksutus
(1406510 Päijänne, Kalkkinen)

Qs - MQ

01.01.2019 - 16.01.2019
(juoksutus keskimäärin)

80 m3/s

238 m3/s

-158 m3/s (34 %)

Sademäärä
(14821 Päijänne-Kalkkinen)

Phav / Pka

01.12.2018 - 26.12.2018

33 mm

46 mm

71 %

Lumen vesiarvo
(14821 Päijänne-Kalkkinen)

Havaittu 16.01.2019

52 mm

63 mm

83 %

Päijänteen vedenlämpötila
(1406000 Päijänne,Sysmä)

Ts - MT

Havaittu 25.11.2018

0,1 °C

2 °C

-1,9 °C

 
© Suomen ympäristökeskus