www.ymparisto.fi
 
 
Vesitilanne - jäänpaksuus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Vesistöjen jäänpaksuus

Vanha versio

Ala-Rieveli, Heinola Haukivesi, Oravi Hiidenvesi, Nummela Iisvesi, Suonenjoki Inari, Nellim Inari, ulappa Jääsjärvi, Hartola Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kitusjärvi, Virrat Konnevesi, Näreselkä Kuivajärvi, Saari, Tammela Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lestijärvi, Niskankorpi Längelmävesi, Kaivanto Nummijärvi, Kauhajoki Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Ounasjärvi, Enontekiö Palovesi, Murole Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pielinen, Nurmes Pitkäjärvi, Espoo Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pyhäjärvi, Säkylä Pyhäselkä, Roukalahti Päijänne, Sysmä, Verkkosaari Päijänne, Tehin selkä Pääjärvi, Karstula Pääjärvi, Lammi Saanijärvi, Pihtipudas Saimaa, Lauritsala Simpelejärvi, Parikkala Sääksjärvi, Kokemäki Tornionjoki, Pello Tuusulanjärvi Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Mittausarvo on kolmen reiän keskiarvo kokonaispaksuudesta sisältäen teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset.

Tämä kartta päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja tallentavat jäänpaksuudet SYKEn rekisteriin. Sen vuoksi kartta voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.

Taulukon kohdassa "Poikkeama keskiarvosta" merkintä "-" tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi.

Jäänpaksuuden arvo "0" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi. Keväällä "0" voi tarkoittaa myös sitä, että jäät ovat jo lähteneet.

Kansalaishavaintoja voit seurata ja lisätä SYKEn valtakunnallisten mittausten lisäksi Järviwikistä. Vesistömallin laskema jäänpaksuuskartta ja ennuste löytyvät täältä.

Jäänpaksuudet 28.02.2015

Havaintopaikka Jäänpaksuus Poikkeama Havaintojakso cm keskiarvosta --------------------------------------------------------------------------------- Ala-Rieveli, Heinola 37 -6 1961-2014 Haukivesi, Oravi 47 1 1961-2014 Hiidenvesi, Nummela 28 -12 2000-2014 Iisvesi, Suonenjoki 40 -9 1912-2014 Inari, Nellim 56 -3 1961-2014 Inari, ulappa 56 -5 1961-2014 Jääsjärvi, Hartola 39 -9 1961-2014 Kallavesi, Itkonniemi 39 -14 1977-2014 Kevojärvi, Utsjoki 59 -3 1962-2014 Kitusjärvi, Virrat 40 -4 1961-2014 Konnevesi, Näreselkä 41 -4 1985-2014 Kuivajärvi, Saari, Tammela 30 -16 1961-2014 Kyyvesi, Haukivuori 43 -6 1961-2014 Lammasjärvi, Kuhmo 51 1 1961-2014 Lappajärvi, Halkosaari 42 -6 1961-2014 Lestijärvi, Niskankorpi 40 -10 1978-2014 Längelmävesi, Kaivanto 33 -13 1977-2014 Nummijärvi, Kauhajoki 42 - 2013-2014 Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere 31 -12 1912-2014 Oijärvi 58 3 1999-2014 Oulujärvi, Manamansalo 34 -14 1969-2014 Oulujärvi, Paltaselkä 46 -7 1999-2014 Ounasjärvi, Enontekiö 56 -5 1977-2014 Palovesi, Murole 34 -6 1961-2014 Pesiöjärvi, Suomussalmi 58 7 1999-2014 Petäjävesi, Karikkoselkä 41 0 2002-2014 Pielavesi, Säviä 44 -7 1912-2014 Pielinen, Nurmes 43 -13 1963-2014 Pitkäjärvi, Espoo 29 -12 1996-2014 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 47 -6 1961-2014 Pyhäjärvi, Säkylä 33 -12 1992-2014 Pyhäselkä, Roukalahti 39 -12 1992-2014 Päijänne, Sysmä, Verkkosaari 35 -10 1970-2014 Päijänne, Tehin selkä 33 -9 1961-2014 Pääjärvi, Karstula 40 -11 1912-2014 Pääjärvi, Lammi 35 -6 1978-2014 Saanijärvi, Pihtipudas 40 -12 1961-2014 Saimaa, Lauritsala 38 -7 1917-2014 Simpelejärvi, Parikkala 38 -10 1961-2014 Sääksjärvi, Kokemäki 31 -15 1912-2014 Tornionjoki, Pello 65 3 1961-2014 Tuusulanjärvi 30 -12 2002-2014 Tyräjärvi, Tyrämäki 59 0 1977-2014 Unari, Sodankylä 60 1 1961-2014

Päivitetty 03.03.2015 18:07

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto