www.ymparisto.fi
 
 
Vesitilanne - jäänpaksuus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Vesistöjen jäänpaksuus

Inari, Nellim Inari, ulappa Konnevesi, Näreselkä Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lestijärvi, Niskankorpi Oijärvi Ounasjärvi, Enontekiö Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pääjärvi, Karstula Tornionjoki, Pello Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Järvillä mittaukset tehdään lähellä rantaa ja erityisesti alkutalvesta jää voi olla huomattavasti heikompaa esim. selkävesillä. Mittausarvo on kolmen reiän keskiarvo kokonaispaksuudesta ja sisältää teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset.

Tämä kartta päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja tallentavat jäänpaksuudet SYKEn rekisteriin. Sen vuoksi kartta voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.

Taulukon kohdassa "Poikkeama keskiarvosta" merkintä "-" tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi.

Jäänpaksuuden arvo "0" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi. Keväällä "0" voi tarkoittaa myös sitä, että jäät ovat jo lähteneet.

Kansalaishavaintoja voit seurata ja lisätä SYKEn valtakunnallisten mittausten lisäksi Järviwikistä. Vesistömallin laskema jäänpaksuuskartta ja ennuste löytyvät täältä.

Jäänpaksuudet 30.04.2016

Havaintopaikka Jäänpaksuus Poikkeama Havaintojakso Mittauspäivä cm keskiarvosta --------------------------------------------------------------------------------------------------- Inari, Nellim 55 -12 1961-2015 29.04.2016 Inari, ulappa 49 -17 1961-2015 29.04.2016 Konnevesi, Näreselkä 0 - 1985-2015 29.04.2016 Lammasjärvi, Kuhmo 0 - 1961-2015 30.04.2016 Lappajärvi, Halkosaari 0 - 1961-2015 28.04.2016 Lestijärvi, Niskankorpi 0 - 1978-2015 30.04.2016 Oijärvi 0 - 1999-2015 30.04.2016 Ounasjärvi, Enontekiö 54 -16 1977-2015 30.04.2016 Pesiöjärvi, Suomussalmi 0 - 1999-2015 29.04.2016 Petäjävesi, Karikkoselkä 0 - 2002-2015 25.04.2016 Pääjärvi, Karstula 0 - 1912-2015 27.04.2016 Tornionjoki, Pello 0 - 1961-2015 30.04.2016 Tyräjärvi, Tyrämäki 52 -8 1977-2015 30.04.2016 Unari, Sodankylä 58 5 1961-2015 30.04.2016

Päivitetty 30.04.2016 18:10

 
© Suomen ympäristökeskus