www.ymparisto.fi
 
 
Vesitilanne - jäänpaksuus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Vesistöjen jäänpaksuus

Vanha versio

Kilpisjärvi Lammasjärvi, Kuhmo Oijärvi Ounasjärvi, Enontekiö Pesiöjärvi, Suomussalmi Tornionjoki, Pello Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Mittausarvo on kolmen reiän keskiarvo kokonaispaksuudesta sisältäen teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset.

Tämä kartta päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja tallentavat jäänpaksuudet SYKEn rekisteriin. Sen vuoksi kartta voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.

Taulukon kohdassa "Poikkeama keskiarvosta" merkintä "-" tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi.

Jäänpaksuuden arvo "0" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi. Keväällä "0" voi tarkoittaa myös sitä, että jäät ovat jo lähteneet.

Kansalaishavaintoja voit seurata ja lisätä SYKEn valtakunnallisten mittausten lisäksi Järviwikistä. Vesistömallin laskema jäänpaksuuskartta ja ennuste löytyvät täältä.

Jäänpaksuudet 20.11.2015

Havaintopaikka Jäänpaksuus Poikkeama Havaintojakso cm keskiarvosta --------------------------------------------------------------------------------- Kilpisjärvi 0 -13 1964-2014 Lammasjärvi, Kuhmo 0 - 1961-2014 Oijärvi 0 -12 1999-2014 Ounasjärvi, Enontekiö 0 -16 1977-2014 Pesiöjärvi, Suomussalmi 0 - 1999-2014 Tornionjoki, Pello 0 -19 1961-2014 Tyräjärvi, Tyrämäki 0 -15 1977-2014 Unari, Sodankylä 0 -16 1961-2014

Päivitetty 28.11.2015 18:07

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto