www.ymparisto.fi
 
 
Vesitilanne - jäänpaksuus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Vesistöjen jäänpaksuus

Vanha versio

Ala-Rieveli, Heinola Haukivesi, Oravi Hiidenvesi, Nummela Iisvesi, Suonenjoki Inari, Nellim Inari, ulappa Jääsjärvi, Hartola Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kitusjärvi, Virrat Konnevesi, Näreselkä Kuivajärvi, Saari, Tammela Kuuhankavesi, Hankasalmi Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lestijärvi, Niskankorpi Muojärvi, Kuusamo Nummijärvi, Kauhajoki Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Ounasjärvi, Enontekiö Palovesi, Murole Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pitkäjärvi, Espoo Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pyhäjärvi, Säkylä Pyhäselkä, Roukalahti Päijänne, Sysmä, Verkkosaari Pääjärvi, Karstula Pääjärvi, Lammi Saanijärvi, Pihtipudas Saimaa, Lauritsala Simpelejärvi, Parikkala Sääksjärvi, Kokemäki Tornionjoki, Pello Tornionjoki, Tornio Tuusulanjärvi Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Mittausarvo on kolmen reiän keskiarvo kokonaispaksuudesta sisältäen teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset.

Tämä kartta päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja tallentavat jäänpaksuudet SYKEn rekisteriin. Sen vuoksi kartta voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.

Taulukon kohdassa "Poikkeama keskiarvosta" merkintä "-" tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi.

Jäänpaksuuden arvo "0" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi. Keväällä "0" voi tarkoittaa myös sitä, että jäät ovat jo lähteneet.

Kansalaishavaintoja voit seurata ja lisätä SYKEn valtakunnallisten mittausten lisäksi Järviwikistä. Vesistömallin laskema jäänpaksuuskartta ja ennuste löytyvät täältä.

Jäänpaksuudet 20.03.2015

Havaintopaikka Jäänpaksuus Poikkeama Havaintojakso cm keskiarvosta --------------------------------------------------------------------------------- Ala-Rieveli, Heinola 29 -17 1961-2014 Haukivesi, Oravi 40 -8 1961-2014 Hiidenvesi, Nummela 16 -32 2000-2014 Iisvesi, Suonenjoki 40 -12 1912-2014 Inari, Nellim 66 4 1961-2014 Inari, ulappa 57 -8 1961-2014 Jääsjärvi, Hartola 34 -16 1961-2014 Kallavesi, Itkonniemi 39 -16 1977-2014 Kevojärvi, Utsjoki 61 -4 1962-2014 Kitusjärvi, Virrat 37 -11 1961-2014 Konnevesi, Näreselkä 37 -13 1985-2014 Kuivajärvi, Saari, Tammela 21 -26 1961-2014 Kuuhankavesi, Hankasalmi 33 -18 1961-2014 Kyyvesi, Haukivuori 35 -17 1961-2014 Lammasjärvi, Kuhmo 57 3 1961-2014 Lappajärvi, Halkosaari 38 -13 1961-2014 Lestijärvi, Niskankorpi 37 -15 1978-2014 Muojärvi, Kuusamo 69 8 1996-2014 Nummijärvi, Kauhajoki 0 - 2013-2014 Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere 19 -27 1912-2014 Oijärvi 58 0 1999-2014 Oulujärvi, Manamansalo 38 -11 1969-2014 Oulujärvi, Paltaselkä 54 -3 1999-2014 Ounasjärvi, Enontekiö 60 -2 1977-2014 Palovesi, Murole 28 -14 1961-2014 Pesiöjärvi, Suomussalmi 66 9 1999-2014 Petäjävesi, Karikkoselkä 38 -9 2002-2014 Pielavesi, Säviä 41 -13 1912-2014 Pitkäjärvi, Espoo 12 -33 1996-2014 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 43 -10 1961-2014 Pyhäjärvi, Säkylä 0 -50 1992-2014 Pyhäselkä, Roukalahti 34 -20 1992-2014 Päijänne, Sysmä, Verkkosaari 30 -17 1970-2014 Pääjärvi, Karstula 36 -17 1912-2014 Pääjärvi, Lammi 26 -18 1978-2014 Saanijärvi, Pihtipudas 12 -42 1961-2014 Saimaa, Lauritsala 26 -21 1917-2014 Simpelejärvi, Parikkala 28 -22 1961-2014 Sääksjärvi, Kokemäki 19 -27 1912-2014 Tornionjoki, Pello 70 4 1961-2014 Tornionjoki, Tornio 67 -7 1963-2014 Tuusulanjärvi 17 -27 2002-2014 Tyräjärvi, Tyrämäki 60 -5 1977-2014 Unari, Sodankylä 60 -2 1961-2014

Päivitetty 27.03.2015 18:07

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto