www.ymparisto.fi
 
 
Vesitilanne - jäänpaksuus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Vesistöjen jäänpaksuus

Vanha versio

Inari, Nellim Inari, ulappa Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Lammasjärvi, Kuhmo Lestijärvi, Niskankorpi Muojärvi, Kuusamo Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Ounasjärvi, Enontekiö Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pyhäselkä, Roukalahti Tornionjoki, Pello Tuusulanjärvi Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Mittausarvo on kolmen reiän keskiarvo kokonaispaksuudesta sisältäen teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset.

Tämä kartta päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja tallentavat jäänpaksuudet SYKEn rekisteriin. Sen vuoksi kartta voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.

Taulukon kohdassa "Poikkeama keskiarvosta" merkintä "-" tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi.

Jäänpaksuuden arvo "0" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi. Keväällä "0" voi tarkoittaa myös sitä, että jäät ovat jo lähteneet.

Kansalaishavaintoja voit seurata ja lisätä SYKEn valtakunnallisten mittausten lisäksi Järviwikistä. Vesistömallin laskema jäänpaksuuskartta ja ennuste löytyvät täältä.

Jäänpaksuudet 10.12.2014

Havaintopaikka Jäänpaksuus Poikkeama Havaintojakso cm keskiarvosta --------------------------------------------------------------------------------- Inari, Nellim 29 -4 1961-2013 Inari, ulappa 21 -8 1961-2013 Kevojärvi, Utsjoki 33 -1 1962-2013 Kilpisjärvi 42 8 1964-2013 Lammasjärvi, Kuhmo 14 -9 1961-2013 Lestijärvi, Niskankorpi 9 -12 1978-2013 Muojärvi, Kuusamo 31 4 1996-2013 Oijärvi 20 -5 1999-2013 Oulujärvi, Manamansalo 0 -21 1969-2013 Oulujärvi, Paltaselkä 14 -6 1999-2013 Ounasjärvi, Enontekiö 28 -5 1977-2013 Pesiöjärvi, Suomussalmi 18 -4 1999-2013 Petäjävesi, Karikkoselkä 0 - 2002-2013 Pyhäselkä, Roukalahti 0 -19 1992-2013 Tornionjoki, Pello 30 -4 1961-2013 Tuusulanjärvi 0 -11 2002-2013 Tyräjärvi, Tyrämäki 22 -6 1977-2013 Unari, Sodankylä 27 -3 1961-2013

Päivitetty 18.12.2014 18:07

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto