www.ymparisto.fi
 
 
Vesitilanne - jäänpaksuus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Vesistöjen jäänpaksuus

Ala-Rieveli, Heinola Hiidenvesi, Nummela Jääsjärvi, Hartola Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Kuivajärvi, Saari, Tammela Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lestijärvi, Niskankorpi Längelmävesi, Kaivanto Muojärvi, Kuusamo Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Palovesi, Murole Pesiöjärvi, Suomussalmi Pielavesi, Säviä Pitkäjärvi, Espoo Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pyhäjärvi, Säkylä Pyhäselkä, Roukalahti Pääjärvi, Lammi Simpelejärvi, Parikkala Sääksjärvi, Kokemäki Tornionjoki, Pello Tuusulanjärvi Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Järvillä mittaukset tehdään lähellä rantaa ja erityisesti alkutalvesta jää voi olla huomattavasti heikompaa esim. selkävesillä. Mittausarvo on kolmen reiän keskiarvo kokonaispaksuudesta ja sisältää teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset.

Tämä kartta päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja tallentavat jäänpaksuudet SYKEn rekisteriin. Sen vuoksi kartta voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.

Taulukon kohdassa "Poikkeama keskiarvosta" merkintä "-" tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi.

Jäänpaksuuden arvo "0" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi. Keväällä "0" voi tarkoittaa myös sitä, että jäät ovat jo lähteneet.

Kansalaishavaintoja voit seurata ja lisätä SYKEn valtakunnallisten mittausten lisäksi Järviwikistä. Vesistömallin laskema jäänpaksuuskartta ja ennuste löytyvät täältä.

Jäänpaksuudet 30.11.2016

Havaintopaikka Jäänpaksuus Poikkeama Havaintojakso Mittauspäivä cm keskiarvosta --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ala-Rieveli, Heinola 0 - 1961-2015 30.11.2016 Hiidenvesi, Nummela 0 - 2000-2015 02.12.2016 Jääsjärvi, Hartola 0 - 1961-2015 30.11.2016 Kevojärvi, Utsjoki 25 -2 1962-2015 30.11.2016 Kilpisjärvi 0 - 1964-2015 30.11.2016 Kuivajärvi, Saari, Tammela 0 - 1961-2015 30.11.2016 Kyyvesi, Haukivuori 0 - 1961-2015 30.11.2016 Lammasjärvi, Kuhmo 14 -3 1961-2015 29.11.2016 Lestijärvi, Niskankorpi 15 - 1978-2015 30.11.2016 Längelmävesi, Kaivanto 0 - 1977-2015 30.11.2016 Muojärvi, Kuusamo 26 4 1996-2015 01.12.2016 Oijärvi 27 11 1999-2015 30.11.2016 Oulujärvi, Manamansalo 0 - 1969-2015 30.11.2016 Oulujärvi, Paltaselkä 15 - 1999-2015 30.11.2016 Palovesi, Murole 0 - 1961-2015 30.11.2016 Pesiöjärvi, Suomussalmi 18 - 1999-2015 01.12.2016 Pielavesi, Säviä 10 -7 1912-2015 30.11.2016 Pitkäjärvi, Espoo 0 - 1996-2015 29.11.2016 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 11 - 1961-2015 02.12.2016 Pyhäjärvi, Säkylä 0 - 1992-2015 30.11.2016 Pyhäselkä, Roukalahti 9 - 1992-2015 30.11.2016 Pääjärvi, Lammi 0 - 1978-2015 02.12.2016 Simpelejärvi, Parikkala 12 - 1961-2015 30.11.2016 Sääksjärvi, Kokemäki 7 -7 1912-2015 30.11.2016 Tornionjoki, Pello 25 -1 1961-2015 30.11.2016 Tuusulanjärvi 0 - 2002-2015 01.12.2016 Tyräjärvi, Tyrämäki 21 0 1977-2015 30.11.2016 Unari, Sodankylä 25 2 1961-2015 30.11.2016

Päivitetty 03.12.2016 17:07

 
© Suomen ympäristökeskus