www.ymparisto.fi
 
 
Vesitilanne - jäänpaksuus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Vesistöjen jäänpaksuus

Vanha versio

Ala-Rieveli, Heinola Inari, Nellim Inari, ulappa Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Konnevesi, Näreselkä Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lestijärvi, Niskankorpi Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Ounasjärvi, Enontekiö Palovesi, Murole Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pyhäselkä, Roukalahti Pääjärvi, Karstula Tornionjoki, Pello Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Mittausarvo on kolmen reiän keskiarvo kokonaispaksuudesta sisältäen teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset.

Tämä kartta päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja tallentavat jäänpaksuudet SYKEn rekisteriin. Sen vuoksi kartta voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.

Taulukon kohdassa "Poikkeama keskiarvosta" merkintä "-" tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi.

Jäänpaksuuden arvo "0" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi. Keväällä "0" voi tarkoittaa myös sitä, että jäät ovat jo lähteneet.

Kansalaishavaintoja voit seurata ja lisätä SYKEn valtakunnallisten mittausten lisäksi Järviwikistä. Vesistömallin laskema jäänpaksuuskartta ja ennuste löytyvät täältä.

Jäänpaksuudet 20.04.2015

Havaintopaikka Jäänpaksuus Poikkeama Havaintojakso cm keskiarvosta --------------------------------------------------------------------------------- Ala-Rieveli, Heinola 0 -41 1961-2014 Inari, Nellim 67 -2 1961-2014 Inari, ulappa 59 -11 1961-2014 Kallavesi, Itkonniemi 0 -53 1977-2014 Kevojärvi, Utsjoki 58 -13 1962-2014 Kilpisjärvi 92 7 1964-2014 Konnevesi, Näreselkä 0 -48 1985-2014 Kyyvesi, Haukivuori 0 -49 1961-2014 Lammasjärvi, Kuhmo 47 -7 1961-2014 Lappajärvi, Halkosaari 0 -52 1961-2014 Lestijärvi, Niskankorpi 0 -48 1978-2014 Oijärvi 54 -3 1999-2014 Oulujärvi, Manamansalo 0 -48 1969-2014 Oulujärvi, Paltaselkä 30 -25 1999-2014 Ounasjärvi, Enontekiö 60 -12 1977-2014 Palovesi, Murole 0 -37 1961-2014 Pesiöjärvi, Suomussalmi 64 5 1999-2014 Petäjävesi, Karikkoselkä 0 - 2002-2014 Pielavesi, Säviä 0 -53 1912-2014 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 0 -46 1961-2014 Pyhäselkä, Roukalahti 0 -54 1992-2014 Pääjärvi, Karstula 0 -51 1912-2014 Tornionjoki, Pello 68 -3 1961-2014 Tyräjärvi, Tyrämäki 62 -8 1977-2014 Unari, Sodankylä 56 -9 1961-2014

Päivitetty 28.04.2015 08:07

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto