www.ymparisto.fi
 
 
Vesitilanne - jäänpaksuus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Vesistöjen jäänpaksuus

Inari, Nellim Inari, ulappa Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lestijärvi, Niskankorpi Lokka Muojärvi, Kuusamo Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Ounasjärvi, Enontekiö Pitkäjärvi, Espoo Pyhäselkä, Roukalahti Pääjärvi, Karstula Pääjärvi, Lammi Tornionjoki, Pello Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Järvillä mittaukset tehdään lähellä rantaa ja erityisesti alkutalvesta jää voi olla huomattavasti heikompaa esim. selkävesillä. Mittausarvo on kolmen reiän keskiarvo kokonaispaksuudesta ja sisältää teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset.

Tämä kartta päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja toimittavat jäänpaksuudet SYKEn rekisteriin. Sen vuoksi kartta voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.

Taulukon kohdassa "Poikkeama keskiarvosta" merkintä "-" tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi.

Jäänpaksuuden arvo "0" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi. Keväällä "0" voi tarkoittaa myös sitä, että jäät ovat jo lähteneet.

Kansalaishavaintoja voit seurata ja lisätä SYKEn valtakunnallisten mittausten lisäksi Järviwikistä. Vesistömallin laskema jäänpaksuuskartta ja ennuste löytyvät täältä. Merialueiden jäätilannetta voi seurata Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

Jäänpaksuudet 10.12.2017

Havaintopaikka Jäänpaksuus Poikkeama Havaintojakso Mittauspäivä cm keskiarvosta --------------------------------------------------------------------------------------------------- Inari, Nellim 26 -7 1961-2016 10.12.2017 Inari, ulappa 25 -3 1961-2016 10.12.2017 Kevojärvi, Utsjoki 32 -2 1962-2016 10.12.2017 Kilpisjärvi 35 1 1964-2016 10.12.2017 Kyyvesi, Haukivuori 0 - 1961-2016 10.12.2017 Lammasjärvi, Kuhmo 0 - 1961-2016 10.12.2017 Lestijärvi, Niskankorpi 11 -10 1978-2016 10.12.2017 Lokka 24 - 10.12.2017 Muojärvi, Kuusamo 18 -9 1996-2016 10.12.2017 Oijärvi 23 -1 1999-2016 11.12.2017 Oulujärvi, Manamansalo 0 - 1969-2016 10.12.2017 Oulujärvi, Paltaselkä 8 -11 1999-2016 09.12.2017 Ounasjärvi, Enontekiö 34 1 1977-2016 10.12.2017 Pitkäjärvi, Espoo 0 - 1996-2016 10.12.2017 Pyhäselkä, Roukalahti 0 - 1992-2016 10.12.2017 Pääjärvi, Karstula 0 - 1912-2016 13.12.2017 Pääjärvi, Lammi 0 - 1978-2016 10.12.2017 Tornionjoki, Pello 25 -8 1961-2016 10.12.2017 Tyräjärvi, Tyrämäki 20 -7 1977-2016 09.12.2017 Unari, Sodankylä 28 -2 1961-2016 10.12.2017

Päivitetty 14.12.2017 18:07

 
© Suomen ympäristökeskus