www.ymparisto.fi
 
 
Vesitilanne - jäänpaksuus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Vesistöjen jäänpaksuus

Vanha versio

Inari, ulappa Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Lammasjärvi, Kuhmo Muojärvi, Kuusamo Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Ounasjärvi, Enontekiö Pesiöjärvi, Suomussalmi Tornionjoki, Pello Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Mittausarvo on kolmen reiän keskiarvo kokonaispaksuudesta sisältäen teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset.

Tämä kartta päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja tallentavat jäänpaksuudet SYKEn rekisteriin. Sen vuoksi kartta voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.

Taulukon kohdassa "Poikkeama keskiarvosta" merkintä "-" tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi.

Jäänpaksuuden arvo "0" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi. Keväällä "0" voi tarkoittaa myös sitä, että jäät ovat jo lähteneet.

Kansalaishavaintoja voit seurata ja lisätä SYKEn valtakunnallisten mittausten lisäksi Järviwikistä. Vesistömallin laskema jäänpaksuuskartta ja ennuste löytyvät täältä.

Jäänpaksuudet 20.11.2014

Havaintopaikka Jäänpaksuus Poikkeama Havaintojakso cm keskiarvosta --------------------------------------------------------------------------------- Inari, ulappa 26 12 1961-2013 Kevojärvi, Utsjoki 14 -6 1962-2013 Kilpisjärvi 29 16 1964-2013 Lammasjärvi, Kuhmo 0 - 1961-2013 Muojärvi, Kuusamo 25 - 1996-2013 Oijärvi 0 -13 1999-2013 Oulujärvi, Manamansalo 0 - 1969-2013 Oulujärvi, Paltaselkä 0 - 1999-2013 Ounasjärvi, Enontekiö 19 3 1977-2013 Pesiöjärvi, Suomussalmi 16 - 1999-2013 Tornionjoki, Pello 0 -21 1961-2013 Tyräjärvi, Tyrämäki 18 3 1977-2013 Unari, Sodankylä 21 5 1961-2013

Päivitetty 26.11.2014 18:07

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto