www.ymparisto.fi
 
 
Vesitilanne - jäänpaksuus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Vesistöjen jäänpaksuus

Vanha versio

Inari, Nellim Inari, ulappa Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Konnevesi, Näreselkä Lammasjärvi, Kuhmo Oijärvi Oulujärvi, Paltaselkä Palovesi, Murole Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pääjärvi, Karstula Tornionjoki, Pello Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Mittausarvo on kolmen reiän keskiarvo kokonaispaksuudesta sisältäen teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset.

Tämä kartta päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja tallentavat jäänpaksuudet SYKEn rekisteriin. Sen vuoksi kartta voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.

Taulukon kohdassa "Poikkeama keskiarvosta" merkintä "-" tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi.

Jäänpaksuuden arvo "0" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi. Keväällä "0" voi tarkoittaa myös sitä, että jäät ovat jo lähteneet.

Jäänpaksuudet 20.04.2014

Havaintopaikka Jäänpaksuus Poikkeama Havaintojakso cm keskiarvosta --------------------------------------------------------------------------------- Inari, Nellim 65 -4 1961-2013 Inari, ulappa 67 -3 1961-2013 Kallavesi, Itkonniemi 0 -53 1977-2013 Kevojärvi, Utsjoki 65 -6 1962-2013 Kilpisjärvi 93 8 1964-2013 Konnevesi, Näreselkä 0 -50 1985-2013 Lammasjärvi, Kuhmo 0 -55 1961-2013 Oijärvi 44 -14 1999-2013 Oulujärvi, Paltaselkä 37 -19 1999-2013 Palovesi, Murole 0 -38 1961-2013 Pesiöjärvi, Suomussalmi 45 -14 1999-2013 Petäjävesi, Karikkoselkä 0 - 2002-2013 Pielavesi, Säviä 0 -54 1912-2013 Pääjärvi, Karstula 0 -52 1912-2013 Tornionjoki, Pello 66 -5 1961-2013 Tyräjärvi, Tyrämäki 52 -19 1977-2013 Unari, Sodankylä 55 -11 1961-2013

Päivitetty 23.04.2014 18:07

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto