www.ymparisto.fi
 
 
Vesitilanne - jäänpaksuus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Vesistöjen jäänpaksuus

Inari, Nellim Inari, ulappa Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lokka Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Ounasjärvi, Enontekiö Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pitkäjärvi, Espoo Pyhäselkä, Roukalahti Tornionjoki, Pello Unari, Sodankylä

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Järvillä mittaukset tehdään lähellä rantaa ja erityisesti alkutalvesta jää voi olla huomattavasti heikompaa esim. selkävesillä. Mittausarvo on kolmen reiän keskiarvo kokonaispaksuudesta ja sisältää teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset.

Tämä kartta päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja toimittavat jäänpaksuudet SYKEn rekisteriin. Sen vuoksi kartta voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.

Taulukon kohdassa "Poikkeama keskiarvosta" merkintä "-" tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi.

Jäänpaksuuden arvo "*" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi.

Kansalaishavaintoja voit seurata ja lisätä SYKEn valtakunnallisten mittausten lisäksi Järviwikistä. Vesistömallin laskema jäänpaksuuskartta ja ennuste löytyvät täältä. Merialueiden jäätilannetta voi seurata Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

Jäänpaksuudet 30.11.2019

Havaintopaikka Jäänpaksuus Poikkeama Havaintojakso Mittauspäivä cm keskiarvosta --------------------------------------------------------------------------------------------------- Inari, Nellim 25 -2 1961-2018 01.12.2019 Inari, ulappa 19 -3 1961-2018 01.12.2019 Kevojärvi, Utsjoki 31 4 1962-2018 30.11.2019 Kilpisjärvi 32 7 1964-2018 03.12.2019 Kyyvesi, Haukivuori 0 - 1961-2018 03.12.2019 Lammasjärvi, Kuhmo * - 1961-2018 29.11.2019 Lokka 22 - 2017-2018 30.11.2019 Oijärvi 20 3 1999-2018 30.11.2019 Oulujärvi, Manamansalo * - 1969-2018 30.11.2019 Oulujärvi, Paltaselkä * - 1999-2018 01.12.2019 Ounasjärvi, Enontekiö 25 0 1977-2018 01.12.2019 Pesiöjärvi, Suomussalmi 18 - 1999-2018 04.12.2019 Petäjävesi, Karikkoselkä 0 - 2002-2018 03.12.2019 Pielavesi, Säviä * - 1912-2018 30.11.2019 Pitkäjärvi, Espoo 0 - 1996-2018 30.11.2019 Pyhäselkä, Roukalahti * - 1992-2018 30.11.2019 Tornionjoki, Pello 30 5 1961-2018 30.11.2019 Unari, Sodankylä 24 1 1961-2018 01.12.2019

Päivitetty 09.12.2019 18:07

 
© Suomen ympäristökeskus