www.ymparisto.fi
 
 
Vesitilanne - jäänpaksuus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Vesistöjen jäänpaksuus

Vanha versio

Ala-Rieveli, Heinola Haukivesi, Oravi Inari, Nellim Inari, ulappa Jääsjärvi, Hartola Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Kitusjärvi, Virrat Konnevesi, Näreselkä Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lestijärvi, Niskankorpi Muojärvi, Kuusamo Muurasjärvi, Pihtipudas Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Ounasjärvi, Enontekiö Palovesi, Murole Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pielinen, Nurmes Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pääjärvi, Karstula Pääjärvi, Lammi Saanijärvi, Pihtipudas Simpelejärvi, Parikkala Tornionjoki, Pello Tornionjoki, Tornio Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Mittausarvo on kolmen reiän keskiarvo kokonaispaksuudesta sisältäen teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset.

Tämä kartta päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja tallentavat jäänpaksuudet SYKEn rekisteriin. Sen vuoksi kartta voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.

Taulukon kohdassa "Poikkeama keskiarvosta" merkintä "-" tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi.

Jäänpaksuuden arvo "0" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi. Keväällä "0" voi tarkoittaa myös sitä, että jäät ovat jo lähteneet.

Jäänpaksuudet 10.04.2014

Havaintopaikka Jäänpaksuus Poikkeama Havaintojakso cm keskiarvosta --------------------------------------------------------------------------------- Ala-Rieveli, Heinola 0 -42 1961-2013 Haukivesi, Oravi 12 -36 1961-2013 Inari, Nellim 73 4 1961-2013 Inari, ulappa 73 3 1961-2013 Jääsjärvi, Hartola 0 -46 1961-2013 Kallavesi, Itkonniemi 27 -26 1977-2013 Kevojärvi, Utsjoki 67 -4 1962-2013 Kilpisjärvi 91 6 1964-2013 Kitusjärvi, Virrat 0 -45 1961-2013 Konnevesi, Näreselkä 0 -50 1985-2013 Kyyvesi, Haukivuori 0 -50 1961-2013 Lammasjärvi, Kuhmo 38 -17 1961-2013 Lestijärvi, Niskankorpi 35 -13 1978-2013 Muojärvi, Kuusamo 66 1 1996-2013 Muurasjärvi, Pihtipudas 32 -22 1910-2013 Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere 0 -42 1912-2013 Oijärvi 54 -4 1999-2013 Oulujärvi, Manamansalo 0 -49 1969-2013 Oulujärvi, Paltaselkä 51 -5 1999-2013 Ounasjärvi, Enontekiö 68 -4 1977-2013 Palovesi, Murole 0 -38 1961-2013 Pesiöjärvi, Suomussalmi 54 -5 1999-2013 Petäjävesi, Karikkoselkä 0 - 2002-2013 Pielavesi, Säviä 23 -31 1912-2013 Pielinen, Nurmes 33 -28 1963-2013 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 0 -47 1961-2013 Pääjärvi, Karstula 22 -30 1912-2013 Pääjärvi, Lammi 7 - 1978-2013 Saanijärvi, Pihtipudas 26 -26 1961-2013 Simpelejärvi, Parikkala 0 -48 1961-2013 Tornionjoki, Pello 65 -6 1961-2013 Tornionjoki, Tornio 75 -3 1963-2013 Tyräjärvi, Tyrämäki 57 -14 1977-2013 Unari, Sodankylä 55 -11 1961-2013

Päivitetty 16.04.2014 15:37

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto