www.ymparisto.fi
 
 
Vesitilanne - jäänpaksuus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Vesistöjen jäänpaksuus

Ala-Rieveli, Heinola Haukivesi, Oravi Hiidenvesi, Nummela Iisvesi, Suonenjoki Inari, Nellim Inari, ulappa Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Konnevesi, Näreselkä Kuivajärvi, Saari, Tammela Kuuhankavesi, Hankasalmi Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lestijärvi, Niskankorpi Längelmävesi, Kaivanto Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Ounasjärvi, Enontekiö Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pielinen, Nurmes Pitkäjärvi, Espoo Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pyhäjärvi, Säkylä Pyhäselkä, Roukalahti Päijänne, Sysmä, Verkkosaari Päijänne, Tehin selkä Pääjärvi, Karstula Pääjärvi, Lammi Saimaa, Lauritsala Simpelejärvi, Parikkala Sääksjärvi, Kokemäki Tornionjoki, Pello Tornionjoki, Tornio Tuusulanjärvi Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Järvillä mittaukset tehdään lähellä rantaa ja erityisesti alkutalvesta jää voi olla huomattavasti heikompaa esim. selkävesillä. Mittausarvo on kolmen reiän keskiarvo kokonaispaksuudesta ja sisältää teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset.

Tämä kartta päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja tallentavat jäänpaksuudet SYKEn rekisteriin. Sen vuoksi kartta voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.

Taulukon kohdassa "Poikkeama keskiarvosta" merkintä "-" tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi.

Jäänpaksuuden arvo "0" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi. Keväällä "0" voi tarkoittaa myös sitä, että jäät ovat jo lähteneet.

Kansalaishavaintoja voit seurata ja lisätä SYKEn valtakunnallisten mittausten lisäksi Järviwikistä. Vesistömallin laskema jäänpaksuuskartta ja ennuste löytyvät täältä.

Jäänpaksuudet 10.02.2016

Havaintopaikka Jäänpaksuus Poikkeama Havaintojakso Mittauspäivä cm keskiarvosta --------------------------------------------------------------------------------------------------- Ala-Rieveli, Heinola 30 -9 1961-2015 10.02.2016 Haukivesi, Oravi 44 2 1961-2015 10.02.2016 Hiidenvesi, Nummela 20 -17 2000-2015 10.02.2016 Iisvesi, Suonenjoki 38 -7 1912-2015 10.02.2016 Inari, Nellim 46 -10 1961-2015 10.02.2016 Inari, ulappa 41 -15 1961-2015 10.02.2016 Kallavesi, Itkonniemi 44 -4 1977-2015 10.02.2016 Kevojärvi, Utsjoki 53 -4 1962-2015 10.02.2016 Kilpisjärvi 66 -3 1964-2015 10.02.2016 Konnevesi, Näreselkä 44 1 1985-2015 10.02.2016 Kuivajärvi, Saari, Tammela 30 -11 1961-2015 10.02.2016 Kuuhankavesi, Hankasalmi 32 -13 1961-2015 10.02.2016 Kyyvesi, Haukivuori 40 -5 1961-2015 10.02.2016 Lammasjärvi, Kuhmo 49 1 1961-2015 10.02.2016 Lappajärvi, Halkosaari 42 -2 1961-2015 08.02.2016 Lestijärvi, Niskankorpi 40 -6 1978-2015 10.02.2016 Längelmävesi, Kaivanto 35 -7 1977-2015 10.02.2016 Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere 27 -10 1912-2015 10.02.2016 Oijärvi 53 2 1999-2015 10.02.2016 Oulujärvi, Manamansalo 26 -17 1969-2015 10.02.2016 Oulujärvi, Paltaselkä 54 6 1999-2015 10.02.2016 Ounasjärvi, Enontekiö 41 -14 1977-2015 10.02.2016 Pesiöjärvi, Suomussalmi 54 7 1999-2015 10.02.2016 Petäjävesi, Karikkoselkä 35 -4 2002-2015 09.02.2016 Pielavesi, Säviä 47 0 1912-2015 10.02.2016 Pielinen, Nurmes 52 3 1963-2015 11.02.2016 Pitkäjärvi, Espoo 23 -13 1996-2015 10.02.2016 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 48 1 1961-2015 11.02.2016 Pyhäjärvi, Säkylä 27 -14 1992-2015 10.02.2016 Pyhäselkä, Roukalahti 50 2 1992-2015 10.02.2016 Päijänne, Sysmä, Verkkosaari 33 -8 1970-2015 10.02.2016 Päijänne, Tehin selkä 28 -8 1961-2015 10.02.2016 Pääjärvi, Karstula 37 -8 1912-2015 10.02.2016 Pääjärvi, Lammi 28 -9 1978-2015 10.02.2016 Saimaa, Lauritsala 32 -8 1917-2015 10.02.2016 Simpelejärvi, Parikkala 34 -10 1961-2015 10.02.2016 Sääksjärvi, Kokemäki 33 -8 1912-2015 10.02.2016 Tornionjoki, Pello 49 -10 1961-2015 10.02.2016 Tornionjoki, Tornio 62 -2 1963-2015 10.02.2016 Tuusulanjärvi 24 -13 2002-2015 10.02.2016 Tyräjärvi, Tyrämäki 58 3 1977-2015 10.02.2016 Unari, Sodankylä 58 3 1961-2015 10.02.2016

Päivitetty 12.02.2016 18:07

 
© Suomen ympäristökeskus