www.ymparisto.fi
 
 
Vesitilanne - jäänpaksuus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Vesistöjen jäänpaksuus

Inari, Nellim Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Kuivajärvi, Saari, Tammela Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Ounasjärvi, Enontekiö Pyhäselkä, Roukalahti Tornionjoki, Pello Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Järvillä mittaukset tehdään lähellä rantaa ja erityisesti alkutalvesta jää voi olla huomattavasti heikompaa esim. selkävesillä. Mittausarvo on kolmen reiän keskiarvo kokonaispaksuudesta ja sisältää teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset.

Tämä kartta päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja toimittavat jäänpaksuudet SYKEn rekisteriin. Sen vuoksi kartta voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.

Taulukon kohdassa "Poikkeama keskiarvosta" merkintä "-" tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi.

Jäänpaksuuden arvo "*" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi.

Kansalaishavaintoja voit seurata ja lisätä SYKEn valtakunnallisten mittausten lisäksi Järviwikistä. Vesistömallin laskema jäänpaksuuskartta ja ennuste löytyvät täältä. Merialueiden jäätilannetta voi seurata Ilmatieteen laitoksen sivuilta.

Jäänpaksuudet 10.11.2019

Havaintopaikka Jäänpaksuus Poikkeama Havaintojakso Mittauspäivä cm keskiarvosta --------------------------------------------------------------------------------------------------- Inari, Nellim 20 -1 1961-2018 11.11.2019 Kevojärvi, Utsjoki 23 4 1962-2018 10.11.2019 Kilpisjärvi 14 2 1964-2018 09.11.2019 Kuivajärvi, Saari, Tammela 0 - 1961-2018 08.11.2019 Kyyvesi, Haukivuori * - 1961-2018 10.11.2019 Lammasjärvi, Kuhmo * - 1961-2018 10.11.2019 Oijärvi 11 0 1999-2018 11.11.2019 Oulujärvi, Manamansalo * - 1969-2018 11.11.2019 Ounasjärvi, Enontekiö 15 2 1977-2018 10.11.2019 Pyhäselkä, Roukalahti * - 1992-2018 10.11.2019 Tornionjoki, Pello 21 3 1961-2018 10.11.2019 Tyräjärvi, Tyrämäki 11 -3 1977-2018 11.11.2019 Unari, Sodankylä 16 1 1961-2018 09.11.2019

Päivitetty 12.11.2019 17:52

 
© Suomen ympäristökeskus