www.ymparisto.fi
 
 
Vesitilanne - jäänpaksuus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

HUOM! ARVOT OVAT TARKISTAMATTOMIA.

KUVAT PÄIVITTYVÄT AUTOMAATTISESTI ILMAN MANUAALISTA TARKISTUSTA.

Vesistöjen jäänpaksuus

Vanha versio

Ala-Rieveli, Heinola Haukivesi, Oravi Hiidenvesi, Nummela Iisvesi, Suonenjoki Inari, Nellim Inari, ulappa Jääsjärvi, Hartola Kallavesi, Itkonniemi Kevojärvi, Utsjoki Kilpisjärvi Kitusjärvi, Virrat Konnevesi, Näreselkä Kuivajärvi, Saari, Tammela Kuuhankavesi, Hankasalmi Kyyvesi, Haukivuori Lammasjärvi, Kuhmo Lappajärvi, Halkosaari Lestijärvi, Niskankorpi Längelmävesi, Kaivanto Nummijärvi, Kauhajoki Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere Oijärvi Oulujärvi, Manamansalo Oulujärvi, Paltaselkä Ounasjärvi, Enontekiö Palovesi, Murole Pesiöjärvi, Suomussalmi Petäjävesi, Karikkoselkä Pielavesi, Säviä Pielinen, Nurmes Pitkäjärvi, Espoo Pyhäjärvi, Pyhäsalmi Pyhäjärvi, Säkylä Pyhäselkä, Roukalahti Päijänne, Sysmä, Verkkosaari Pääjärvi, Karstula Pääjärvi, Lammi Saanijärvi, Pihtipudas Saimaa, Lauritsala Simpelejärvi, Parikkala Tornionjoki, Pello Tornionjoki, Tornio Tuusulanjärvi Tyräjärvi, Tyrämäki Unari, Sodankylä

Huomio! Jäänpaksuusmittaukset edustavat vain kyseistä paikkaa ja ovat siten ohjeellisia, eikä niitä voi yleistää koskemaan laajoja alueita. Mittausarvo on kolmen reiän keskiarvo kokonaispaksuudesta sisältäen teräsjään, kohvan sekä mahdolliset vesikerrokset.

Tämä kartta päivittyy sitä mukaa, kun havaitsijat tekevät mittaukset ja tallentavat jäänpaksuudet SYKEn rekisteriin. Sen vuoksi kartta voi olla varsinaisena mittauspäivänä vajavainen ja siellä voi olla virheitä, joita ei ole ehditty korjata. Mittauspäivät ovat kuun 10., 20. ja 30. päivä, mutta havaitsija voi toisinaan tehdä mittauksen muutaman päivän erotuksella suuntaan tai toiseen.

Taulukon kohdassa "Poikkeama keskiarvosta" merkintä "-" tarkoittaa, että poikkeamaa ei ole voitu laskea liian lyhyen havaintojakson vuoksi.

Jäänpaksuuden arvo "0" tarkoittaa, että kyseinen vesistö on jäässä, mutta jää on liian heikkoa mitattavaksi. Keväällä "0" voi tarkoittaa myös sitä, että jäät ovat jo lähteneet.

Kansalaishavaintoja voit seurata ja lisätä SYKEn valtakunnallisten mittausten lisäksi Järviwikistä. Vesistömallin laskema jäänpaksuuskartta ja ennuste löytyvät täältä.

Jäänpaksuudet 30.01.2015

Havaintopaikka Jäänpaksuus Poikkeama Havaintojakso cm keskiarvosta --------------------------------------------------------------------------------- Ala-Rieveli, Heinola 28 -5 1961-2014 Haukivesi, Oravi 39 2 1961-2014 Hiidenvesi, Nummela 24 -6 2000-2014 Iisvesi, Suonenjoki 34 -5 1912-2014 Inari, Nellim 46 -5 1961-2014 Inari, ulappa 45 -7 1961-2014 Jääsjärvi, Hartola 33 -7 1961-2014 Kallavesi, Itkonniemi 34 -8 1977-2014 Kevojärvi, Utsjoki 50 -2 1962-2014 Kilpisjärvi 62 2 1964-2014 Kitusjärvi, Virrat 29 -7 1961-2014 Konnevesi, Näreselkä 35 -1 1985-2014 Kuivajärvi, Saari, Tammela 25 -11 1961-2014 Kuuhankavesi, Hankasalmi 33 -7 1961-2014 Kyyvesi, Haukivuori 31 -9 1961-2014 Lammasjärvi, Kuhmo 33 -9 1961-2014 Lappajärvi, Halkosaari 36 -3 1961-2014 Lestijärvi, Niskankorpi 26 -16 1978-2014 Längelmävesi, Kaivanto 27 -10 1977-2014 Nummijärvi, Kauhajoki 35 - 2013-2014 Näsijärvi, Naistenlahti, Tampere 25 -7 1912-2014 Oijärvi 48 2 1999-2014 Oulujärvi, Manamansalo 32 -6 1969-2014 Oulujärvi, Paltaselkä 46 2 1999-2014 Ounasjärvi, Enontekiö 54 4 1977-2014 Palovesi, Murole 26 -5 1961-2014 Pesiöjärvi, Suomussalmi 49 8 1999-2014 Petäjävesi, Karikkoselkä 23 -10 2002-2014 Pielavesi, Säviä 35 -6 1912-2014 Pielinen, Nurmes 36 -9 1963-2014 Pitkäjärvi, Espoo 24 -5 1996-2014 Pyhäjärvi, Pyhäsalmi 28 -17 1961-2014 Pyhäjärvi, Säkylä 30 -6 1992-2014 Pyhäselkä, Roukalahti 24 -16 1992-2014 Päijänne, Sysmä, Verkkosaari 27 -10 1970-2014 Pääjärvi, Karstula 30 -11 1912-2014 Pääjärvi, Lammi 26 -6 1978-2014 Saanijärvi, Pihtipudas 39 -5 1961-2014 Saimaa, Lauritsala 29 -7 1917-2014 Simpelejärvi, Parikkala 36 -5 1961-2014 Tornionjoki, Pello 49 -4 1961-2014 Tornionjoki, Tornio 49 -8 1963-2014 Tuusulanjärvi 24 -7 2002-2014 Tyräjärvi, Tyrämäki 38 -12 1977-2014 Unari, Sodankylä 45 -5 1961-2014

Päivitetty 01.02.2015 18:07

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto