www.miljo.fi
 
 
Vattenföring  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Vattenföring på Sydöstra Finlands närings-, trafik- och miljöcentrals område

Det gråa fältet i diagrammen visar variationsbredden för de dagliga maximi- och minivärdena kring medelvärdet (den blå linjen) under den angivna tidsperioden

 

Uppdaterat 24.02.2020 16:17

© Finlands miljöcentral