www.miljo.fi
 
 
Grundvattennivån  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Grundvattennivån i Södra Savolax närings-, trafik- och miljöcentral

 

Uppdaterat 28.05.2023 17:02

© Finlands miljöcentral