www.miljo.fi
 
 
Vattenståndet  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Vattenstånden på Egentliga Finlands närings-, trafik- och miljöcentrals område

Andra höjdsystem: N2000 N60 NN N43 Skala

 

Uppdaterat 23.09.2019 09:23

© Finlands miljöcentral