www.miljo.fi
 
 
Vattenståndet  |  Finlands miljöcentral (SYKE)
 
 

OBS! VÄRDENA ÄR INTE KONTROLLERADE.

BILDERNA UPPDATERAS AUTOMATISKT UTAN MANUELL KONTROLL.

Vattenstånden på Lapplands närings-, trafik- och miljöcentrals område

Andra höjdsystem: N2000 N60 NN N43 Skala

Det gråa fältet i diagrammen visar variationsbredden för de dagliga maximi- och minivärdena kring medelvärdet (den blå linjen) under den angivna tidsperioden

 

Uppdaterat 24.02.2020 16:18

© Finlands miljöcentral