Lumilinjamittaukset

Lumen vesiarvo lumilinjoilla Kainuun ELY-keskuksen alueella

HUOM! Arvot ovat tarkistamattomia.

Kuvat päivittyvät automaattisesti ilman manuaalista tarkistusta.

Päivitetty 23.01.2022 07:31

Maastossa mitatut lumen vesiarvot näkyvät kuvissa punaisina tähtinä. Sininen viiva kuvaa säähavaintoihin perustuvalla, mittaustuloksiin sovitetulla lumimallilla laskettuja päivittäisiä lumen vesiarvoja. Katkoviiva näyttää lumimallin laskentatulokset ilman sovitusta mittaustuloksiin. Lumilinjalle lasketut sademäärät näkyvät pystyviivoina kuvan alareunassa, lämpötilat yläreunassa. Vesisade on merkitty vaaleansinisellä viivalla, lumisade mustalla.

Kuvat ovat linkkejä lumen vesiarvon lukuarvoihin.  © Suomen ympäristökeskus