www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöjen vedenkorkeus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Päivitetty 02.01.2019 18:27

Vesistöjen vedenkorkeus Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella 2018

Muut korkeusjärjestelmät:

Kuvat ovat linkkejä suurempiin kuviin ja havaintojen lukuarvoihin

Päivittäisten vedenkorkeuksien vaihteluväli (harmaa alue) ja keskiarvo (sininen viiva) on laskettu keskiarvon esittämälle jaksolle

Päivittäisten vedenkorkeuksien vaihteluväli (harmaa alue) ja keskiarvo (sininen viiva) on laskettu keskiarvon esittämälle jaksolle

 
© Suomen ympäristökeskus