www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöjen vedenkorkeus  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Päivitetty 07.06.2019 09:16

Vesistöjen vedenkorkeus Etelä-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella 2018

Muut korkeusjärjestelmät:

Kuvat ovat linkkejä suurempiin kuviin ja havaintojen lukuarvoihin

Päivittäisten vedenkorkeuksien vaihteluväli (harmaa alue) ja keskiarvo (sininen viiva) on laskettu keskiarvon esittämälle jaksolle

Päivittäisten vedenkorkeuksien vaihteluväli (harmaa alue) ja keskiarvo (sininen viiva) on laskettu keskiarvon esittämälle jaksolle

 
© Suomen ympäristökeskus