www.ymparisto.fi
 
 
Vesistöjen virtaama vuonna 2012  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Päivitetty 23.01.2013 18:52

Vesistöjen virtaama Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella 2012

Kuvat ovat linkkejä suurempiin kuviin ja havaintojen lukuarvoihin

Päivittäisten virtaamien vaihteluväli (harmaa alue) ja keskiarvo (sininen viiva) on laskettu keskiarvon esittämälle jaksolle

Päivittäisten virtaamien vaihteluväli (harmaa alue) ja keskiarvo (sininen viiva) on laskettu keskiarvon esittämälle jaksolle

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto