www.ymparisto.fi
 
 
Pohjaveden pinnankorkeus vuonna 2012  |  Suomen ympäristökeskus (SYKE)
 
 

Päivitetty 23.01.2013 17:08

Pohjavedenkorkeudet Kainuun elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen alueella 2012

 
© Copyright Valtion ympäristöhallinto